Modlitba blahoslaveného Álvara k Panne Márii Fatimskej

V januári 1989 uskutočnil blahoslavený Álvaro del Portillo púť do Fatimy, kde sa modlil za Cirkev a za svet. Toto sú slová modlitby, ktoré predniesol nahlas.

Opus Dei - Modlitba blahoslaveného Álvara k Panne Márii Fatimskej

Blahoslavený Álvaro del Portillo

Osobná modlitba vo Fatimskej svätyni (január 1989)

Matka naša,

ty s takou láskou prijímaš prosby sŕdc celého sveta, ktoré sa na teba obracajú, s dôverou v tvoj mocný príhovor.

Viem, že nás vždy počuješ, ale aj tak sme chceli prísť z Ríma, aby sme ti povedali to, čo už aj tak vieš: že ťa milujeme, ale že ťa chceme milovať ešte viac.

Pomôž nám, aby sme slúžili Cirkvi tak, ako ona chce, aby sa jej slúžilo: s celým naším srdcom, úplným odovzdaním sa, lojálne a verne.

Je to tá jediná vec, ktorá nás zaujíma, a práve o to som ťa prišiel prosiť, mysliac pritom na celé Dielo – aby sme stále lepšie slúžili Svätej Cirkvi, pod vedením pápeža a biskupov každej diecézy, aby sme poskytovali stále väčšiu pomoc celému Božiemu ľudu.

Nepoškvrnená Panna Mária, Matka čistej lásky, ty vidíš, ako sa svet vzďaľuje od Krista, ako sa kresťanská rodina rozpadáva, ako táto naša civilizácia uštedruje toľké urážky nášmu Pánovi.

Zmiluj sa nad dušami, ktoré hriech urobil sebeckými, a ktoré nie sú schopné pozdvihnúť srdce a povedať ti: ,,Matka naša“, a tvojmu Synovi: ,,Tu sme!“

Pohni týmito dušami, a pohni aj s nami, aby sme boli schopní rozhodnúť sa nasledovať Krista po úzkej ceste odriekania, po ktorej potrebujeme kráčať, aj keď sa nám to zdá ťažké.

Pripomínaj nám, že Kríž nášho Pána nie je ťažký, lebo On, Kristus, bude naším Šimonom Cyrenejským, ktorý ho spolu s nami nesie, a ktorý zomrel za našu spásu.

Matka naša, pomáhaj nám!

Táto modlitba je súčasťou liturgického slávenia sviatku blahoslaveného Álvara del Portillo, ktoré bude prelát Opus Dei celebrovať v Bazilike svätého Eugénia 12. mája, v predvečer storočnice zjavení vo Fatime.