List riaditeľovi televízie JOJ ohľadom odvysielanej relácie o Opus Dei

Otvorený list od riaditeľa centra Opus Dei v Bratislave, k riaditeľovi Televízie JOJ a jeho hovorcovi ohľadom odvysielanej relácie.

Vážený pán Tóth,

V rámci atmosféry vzájomnej úcty a rešpektu, ktorá vládla pri našich spoločných stretnutiach, by som bol nerád, keby niektoré, mňa zarážajúce aspekty zostali nevyjasnené. Týkajú sa skresľovania pravdy o Opus Dei a zároveň poškodzujú profesionalitu práce redaktora, ktorý v relácii siahol k spôsobom prezentácie zavádzajúcim diváka.

Po prvé, redaktor odvysielaného príspevku vsadil Opus Dei do kriminálneho kontextu. To predovšetkým tým, že prezentoval obrazy, ktoré zásadne nemajú nič spoločné s Opus Dei. Nikdy nepotvrdené obviňovania (kauza Calvi), osobné skúsenosti, ktoré nie je možné zovšeobecniť, prežitá tragédia alebo literárna fikcia so širokosiahlym úspechom nedávajú za pravdu dojmu, ktorý tento program účelovo vzbudil.

Jednoznačne vyjadrujeme naše odmietavé stanovisko k tomuto nedostatku fair play a rešpektu voči dobrému menu tretích osôb. Nielenže redaktor prezentuje mnohé dohady ako informácie, ale ich aj zdôraznil náležitým zvukovým a vizuálnym materiálom, čo poukazuje na účelovú manipuláciu.

Skutočnosť o Opus Dei je iná. Členovia Opus Dei sú muži a ženy, ktorí sa snažia byť dobrými kresťanmi uprostred ich každodennej práce a plnenia si povinností rodinného života. Program úplne minul podstatu zodpovedajúcu jednoduchosti ducha a skutočnosti Opus Dei: spoznať Krista a dať ho poznať iným, a to uprostred všedných okolností ľudského života.

Po druhé, redaktor v programe zdôraznil sériu obvinení – tvrdení zbavených kresťanského kontextu – ktoré sa týmto nestávajú ničím iným ako znetvorením pravdy a robia skutočnosť nepochopiteľnou.

Členovia Opus Dei milujú slobodu, nakoľko je predpokladom schopnosti milovať Boha a viesť kresťanský život uprostred dnešnej spoločnosti. Kto skutočne pozná členov Opus Dei, nachádza u nich rešpekt voči slobode, atmosféru úprimnosti, radosť a úsilie prejsť od slov k činom. Členovia Opus Dei nesú vždy osobnú zodpovednosť za svoje konanie.

Opus Dei ako také sa nikdy nemieša do svetských záležitostí svojich členov. Cieľ Opus Dei je výlučne duchovného charakteru: poskytovať náboženské vzdelávanie, a to v duchu jednoty s pápežom a biskupmi. Z tohto dôvodu sú svetské témy pre Opus Dei nepodstatné a nezaujíma k nim žiadne stanovisko.

S cieľom informovať o akejkoľvek skutočnosti nestačí iba porovnať za a proti. Je nevyhnutné brať do úvahy vážnosť prezentovaných vyjadrení. Nie všetko, čo počujeme alebo nájdeme na internete môžeme považovať za dobré a reálne, a o to menej prezentovať to spôsobom, ktorý negatívne ovplyvní diváka.

Vzhľadom na hore uvedené došlo v súvislosti s programom k účelovo zostrenej kritike voči Opus Dei, čím bolo poškodené jeho dobré meno.

Zároveň z tohto dôvodu, ak by nám bola umožnená aktívna účasť na tom, aby sa zadosťučinilo pravde, chceme týmto vyjadriť našu ochotu spolupracovať pri príprave ďalšej avizovanej relácie.

S pozdravom,

Luis Blázquez