Dôverná zložka

Vypočutá prosba na príhovor otca Josého Maríu Hernándeza Garnicu.

José María Hernández Garnica
Opus Dei - Dôverná zložka

Na autobusovej zastávke som stratil zložku obsahujúcu dôležité dôverné dokumenty. Veľmi rozrušený som sa zveril otcovi Josému Maríovi a požiadal ho, aby sa stratená zložka dostala do dobrých rúk.

Takmer okamžite po tom mi zazvonil mobilný telefón a priateľský pán mi povedal, že našiel tú zložku. Uvedomoval si dôležitosť jej obsahu a uviedol, že by mi ju rád vrátil, ak prídem k nemu domov. Prešťastný som si ju šiel vyzdvihnúť a môjmu dobrodincovi som povedal, čo sa stalo. Potom som mu dal modlitebnú kartičku otca Josého Maríu, ktorú rád prijal.

FMG (Španielsko)