​Dora sa stará o moju mamu

Moja mama nemá krátkodobú pamäť, takže ak niečo stratí, môže byť veľmi ťažké to nájsť. Teda pokiaľ sa nepomodlíme k Dore...

Moja mama úplne stratila krátkodobú pamäť. Jedného dňa som prišiel domov a všimol som si, že má iba jednu z načúvacích pomôcok. Ráno v ten deň bola na pohrebe. Sprevádzal ju jeden z mojich bratov. Prehľadali sme jej šaty, izbu, miesto, kde zaparkovali auto, aj ďalšie miestnosti v dome. Po niekoľkých neúspešných pokusoch sme sa rozhodli, že hľadania bolo na ten deň už dosť.

Modlím sa denne modlitebnú kartičku k Dore del Hoyo so žiadosťou o pomoc pre svoju matku. Toho dňa som sa ju pomodlil trikrát za sebou a problém som už nechal v jej rukách. Keď som sa po svätej omši vrátil domov, osoba, ktorá sa stará o mamu, mi povedala, že našla stratenú načúvaciu pomôcku – bola na mieste, ktoré sme v predchádzajúci deň niekoľkokrát prehľadali.

Prisudzujem túto láskavosť príhovoru Dory a napísal som túto vypočutú prosbu, aby o tom zostal záznam.

J. M. M.