Tag: Wiara

Znaleziono 51 wyników dla "Wiara"
Ewangelia z wtorku: Wiara jako źródło pokoju

Ewangelia z wtorku: Wiara jako źródło pokoju

Ewangelia z wtorku 5 tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam». Wiara jest źródłem pokoju. Ale mieć wiarę nie jest równoznaczne z myśleniem, że wszystko ma różowe kolory, nie jest naiwnym optymizmem: oznacza wzięcie naprawdę pod uwagę skutków Krzyża Pańskiego.

Ewangelia ze środy: Konieczność wiary w Boga

Ewangelia ze środy: Konieczność wiary w Boga

Ewangelia ze środy 4 tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «Kto Mnie widzi, widzi Tego, który Mnie posłał». Jezus jest obliczem Ojca. Kto zna Jezusa zna Ojca. Jezus objawia nam Boga jako Ojca miłosiernego, który oczekuje naszej wzajemności i śpieszy się do nas ze swoją łaską, abyśmy byli zdolni mu odpowiadać.

Ewangelia z wtorku: Święto Poświęcenia Świątyni

Ewangelia z wtorku: Święto Poświęcenia Świątyni

Ewangelia z wtorku 4 tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «Powiedziałem wam, a nie wierzycie». Aby przyjąć Jezusa konieczna jest wiara. Wiara jest darem, którego Bóg jest skłonny nam udzielić i oczekuje, że poprosimy o niego. Poprzez wiarę uczestniczymy w życiu wiecznym.

Ewangelia z soboty: Wiara, światło serca

Ewangelia z soboty: Wiara, światło serca

Ewangelia ze soboty trzeciego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «Trudna jest ta mowa. Któż jej może słuchać?» Przyjęcie lub odrzucenie słów Pana Jezusa opiera się na uprzedniej postawie dobrego lub złego nastawienia. Kiedy dusza jest gotowa podjąć słowo Pana wówczas w sercu otwierają się drzwi, przez które może wejść światło, które pozwoli nam widzieć oczami Chrystusa.

Ewangelia z poniedziałku: Zasmakować Eucharystii

Ewangelia z poniedziałku: Zasmakować Eucharystii

Ewangelia z poniedziałku trzeciego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. “Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec”. Eucharystia może przemienić nasze życie i uczynić je Bożym, jeśli staramy się zbliżać do niej z rozpaloną wiarą.

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Zrozumieć Pisma

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Zrozumieć Pisma

Ewangelia z niedzieli trzeciego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie”: wszystkie proroctwa zostały napisane ponieważ miały zostać wypełnione. Czytajmy i studiujmy z zapałem Pismo Święte, ponieważ oznacza to wzrastanie w miłości i poznaniu Jezusa Chrystusa.

Ewangelia z soboty: Łódź nie zatonie

Ewangelia z soboty: Łódź nie zatonie

Ewangelia z soboty drugiego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «To Ja jestem, nie bójcie się». Krocząc po wodzie, Pan Jezus wychodzi na spotkanie Apostołów, aby uspokoić ich i nauczyć, że łódź nie zatonie w obliczu żadnej burzy. Prośmy Go, aby powiększył naszą wiarę, abyśmy zwracali się do Niego w każdej sytuacji.

Ewangelia z czwartku: Zmiana perspektywy

Ewangelia z czwartku: Zmiana perspektywy

Ewangelia z czwartku drugiego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Kto z nieba przychodzi, Ten jest ponad wszystkim”. Jezus Chrystus przybity do Krzyża daje nam perspektywę potrzebną, aby wszystkie nasze czyny odzwierciedlały miłość Ojca do każdego człowieka. Prośmy Ducha Świętego, aby udzielił nam daru męstwa aby nie odrzucać codziennego krzyża.

Ewangelia ze środy: Zachować czyste oczy wiary

Ewangelia ze środy: Zachować czyste oczy wiary

Ewangelia ze środy drugiego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. „Światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki”. Jezus zaprasza nas do refleksji nad tym, jak ważne jest być dobrze przygotowani na spotkanie ze światłem Boga. Dobre uczynki zachowują czyste oczy wiary i pozwalają nam docenić miłość, jaką Bóg ma ku każdemu z nas i za nią mu dziękować.

Ewangelia z Wtorku Wielkanocnego: Błogosławieni ci, którzy płaczą

Ewangelia z Wtorku Wielkanocnego: Błogosławieni ci, którzy płaczą

Ewangelia z Wtorku Wielkanocnego wraz z komentarzem. «Nie zatrzymuj Mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: „Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego”». Maria Magdalena odnalazła Pana, ponieważ nigdy nie przestała go kochać. Dlatego jest przygotowana do misji apostolskiej. Zasłużyła na miano „Apostołki Apostołów”.

Ewangelia z wtorku: Na tej samej częstotliwości co Pan

Ewangelia z wtorku: Na tej samej częstotliwości co Pan

Komentarz do Ewangelii z wtorku 5 tygodnia Wielkiego Postu. «Wy jesteście z niskości, a Ja jestem z wysoka». Czasami możemy się spotkać z tą sytuacją na naszej modlitwie: wydaje nam się, że Pan Jezus nas nie słucha, nie rozumie nas, albo gorzej, że coś przed nami ukrywa. A jednak, warto abyśmy na tej ostatniej prostej Wielkiego Postu zapytali się, czy nasza niewielka zdolność, aby zrozumieć Pana nie jest wynikiem naszego braku ducha poświęcenia.