Lumen Fidei, "Światło wiary", Encyklika wielkiego optymizmu i nadziei

Papież Franciszek napisał encyklikę ‘“Lumen fidei”’, "“Światło wiary" na podstawie tekstu, który mu przekazał Benedykt XVI. Tak powstał list łączący teologię i aktualne tematy wiary, który nosi osobisty akcent dwóch papieży.

Papież Franciszek napisał encyklikę “Lumen fidei”, “"Światło wiary" na podstawie tekstu, który mu przekazał Benedykt XVI.

Tak powstał list łączący teologię i aktualne tematy wiary, który nosi osobisty akcent dwóch papieży.

Przeczytaj Encyklikę na stronie vatican.va

Papież zachęca nas, aby wiara “oświeciła całe życie człowieka”. Mówi, że wiara nie jest arogancka”, tworzy mocne więzi pomiędzy ludźmi i jest w służbie sprawiedliwości, poszanowania praw i pokoju”.

Prefekt Kongregacji Nauki Wiary Prefekt był jednym z tych, którzy zaprezentowali Encyklikę.

J.E. Ks. Abp Gerhard L. Müller

Prefekt, Kongregacja Nauki Wiary

“Encyklika chce potwierdzić w nowy sposób, "że wiara w Jezusa Chrystusa jest dobrem dla człowieka, dobrem dla wszystkich, dobrem wspólnym". "Jej światło oświeca nie tylko wnętrza Kościoła i służy nie jedynie budowaniu wiecznego miasta w zaświatach. Pomaga nam ona budować nasze społeczności, tak by zmierzały ku przyszłości dającej nadzieję".

W tekście znajdujemy różne definicje wiary. Papież przypomina, że wiara rodzi się ze spotkania i oznacza "powierzyć się miłosiernej miłości, która zawsze przyjmuje i przebacza, wspiera

i ukierunkowuje egzystencję”".

Papież używa przykładów z życia codziennego w celu objaśnienia wiary. Mówi na przykład, że obietnica wiecznej miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą angażuje całe życie i posiada wiele wspólnych cech z wiarą.

Kard. Marc Ouellet

Prefekt, Kongregacja ds. Biskupów

Do tryptyku encyklik Benedykta XVI o cnotach teologalnych brakowało jednego filaru. Opatrzność chciała, aby filarem tym był prezent Papieża emerytowanego dla Jego następcy i zarazem symbol jedności. Przyjmując i kończąc dzieło swojego poprzednika, papież Franciszek ukazuje, tak jak Benedykt XVI, jedność wiary. Jeden papież przekazuje drugiemu światło wiary, tak jak się przekazuje pałeczkę w peletonie.

Abp Rino Fisichella

Prezydent, Papieska Rada ds. Nowej Ewangelizacji

“Przed Rokiem Wiary prosiliśmy Benedykta XVI, aby napisał encyklikę na temat wiary, któraby podsumowała trylogię, którą rozpoczął encykliką Deus caritas est ["Bóg jest miłością"], na temat miłości, i Spe salvi ["Zbawieni w nadziei"] na temat nadziei.

Papież nie czuł się na siłach, ale uległ namowom. Maiła być podsumowaniem Roku Wiary. Ale Opatrzność Boża zmieniła jego plany.

Encyklika zawiera elementy charakterystyczne dla myśli Benedykta XVI, jak to, że: posiadanie wiary jest racjonalne y że nie jest czymś prywatnym, ani subjektywną opinią, ponieważ życie wiarą bez prawdy nie zbawia. Poza tym są cytowani wybrani autorzy jak: Nietsche, T.S. Elliot, czy Dostojewski.

Pierwsza encyklika papieży jest zwykle dokumentem programowym pontyfikatu. Dlatego ważnym jest fakt, że pierwsza encyklika Ojca Świętego Franciszka jest tekstem pełnym optymizmu i nadziei.