Ilość artykułów: 66

Ewangelia na czwartek: Aby wzlecieć wysoko

Komentarz na czwartek osiemnastego tygodnia okresu zwykłego. „Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie»”. Jeżeli jesteśmy pokorni i otwarci na Bożą wolę, możemy unieść się na te same wyżyny, na które wzniósł się Piotr.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia na sobotę: Świat potrzebuje naszej wiary

Komentarz na sobotę osiemnastego tygodnia okresu zwykłego. „Wtedy uczniowie zbliżyli się do Jezusa na osobności i pytali: «Dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić?» On zaś im rzekł: «Z powodu małej wiary waszej»”. Często ludzie wokół nas potrzebują, abyśmy przekazali im żywą wiarę, która prowadzi do zaufania Bogu.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia na środę: Wartość przebaczenia

Ewangelia ze środy 6 tygodnia okresu zwykłego wraz z komentarzem. «Potem znowu położył ręce na jego oczy. I przejrzał on zupełnie, i został uzdrowiony; wszystko widział teraz jasno i wyraźnie». Kiedy przystępujemy do Spowiedzi widzimy rzeczywistość z większą jasnością. Pokaż swoją ranę, by wyleczono ją dogłębnie.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia na poniedziałek: Wiara ojca

Ewangelia z poniedziałku 7 tygodnia okresu zwykłego wraz z komentarzem. «Wierzę, zaradź memu niedowiarstwu!» Pewność wszechmocy Boga jest możliwa do pogodzenia z zawsze niewystarczającą wiarą człowieka, i dlatego potrzebna jest nam ufna modlitwa o pomnożenie wiary.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia na piątek: Uznać boskość Jezusa

Ewangelia z piątku 4 tygodnia Wielkiego Postu wraz z komentarzem. «Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał». Panie, przymnóż nam wiary, abyśmy uznali twoją boskość i udziel nam sił, aby dzień po dniu działać w sposób spójny z naszą wiarą.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia z 19 grudnia: Pozostał niemy

Ewangelia z 19 grudnia wraz z komentarzem. «Wtedy ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego: “Nie bój się, Zachariaszu!”». Nie bójmy się Bożych interwencji w naszym życiu, zaufajmy Mu i wprowadźmy w życie Jego wskazówki.

Komentarz Ewangelii