Ilość artykułów: 45

Coś wielkiego i niech to będzie miłość (IX): Jesteśmy apostołami!

Bycie apostołem to nie zwykłe zajęcie wykonywane w jakichś określonych godzinach. To nawet nie jakaś ważna praca. To potrzeba wypływająca z serca, które stało się „jednym Ciałem i jedną Duszą” z Panem.

Duchowość

Poczucie misji (II)

Siłę napędową apostolstwa stanowi miłość, która jest darem Bożym: „w dziecku Bożym przyjaźń i miłość stanowią jedno: Boskie światło, które daje ciepło” (Kuźnia, 565). Kościół wzrasta dzięki miłości swoich wiernych, a dopiero potem pojawia się Jego struktura i organizacja, jako owoc tej miłości i aby służyć Kościołowi.

Duchowość

Poczucie misji (I)

Żyć z poczuciem misji oznacza czuć się posłanym przez Pana do tego, by nieść Jego miłość ludziom wokół nas. A to zakłada decydowanie w każdym momencie – pod wpływem Ducha Świętego – jak postąpić, aby nasze działanie było zgodne z tą misją, która nadaje sens i cel naszej ziemskiej wędrówce.

Duchowość

Działanie Ducha Świętego

Wzywaj Ducha Świętego w czasie Twojego rachunku sumienia, abyś mógł lepiej poznać Boga i siebie samego. W ten sposób będziesz nawracał się każdego dnia.

Modlić się z św. Josemaríą

Obfitość światła

Refleksje prałata Opus Dei na temat Evangelii Gaudium, w dzienniku Avvenire (Włochy).

Wystąpienia

Idźcie, bez obawy, aby służyć.

Wydarzeniem wieńczącym ŚDM była poranna Msza święta z Ojcem świętym. W obecności około trzech milionów pielgrzymów Papież Franciszek zachęcił młodych do ewangelizowania.

Papież

Apostolstwo

W poczynaniach apostolskich powinieneś jak zwykle — to obowiązek — zastanawiać się nad ziemskimi środkami, jakimi dysponujesz (2+2=4), ale nigdy! nie zapominaj, że, na szczęście, powinieneś też liczyć na jeszcze jeden składnik: Bóg + 2 + 2...

Modlić się z św. Josemaríą

Poznałam człowieka, który umiał kochać

Marlies Kücking, filolog, Niemcy

Świadectwa i wywiady

Nie potrafiłem zatrzymać tej radości tylko dla mnie

Gianni Cuccuzzella, fryzjer, Mediolan, Włochy

Powiedzieli o nim, homilie

"Posiadać głód i pragnienie Chrystusa i Jego nauki"

Bez życia wewnętrznego, bez formacji nie ma prawdziwego apostolstwa ani owocnych dzieł: praca staje się mizerna, a nawet fikcyjna. – Jaka wielka jest więc odpowiedzialność dzieci Bożych! Powinniśmy mieć głód i pragnienie Chrystusa oraz Jego nauki. (Kuźnia, 892)

Codzienne teksty