Ks. prał. Fernando Ocáriz, prałat Opus Dei

listy

List Prałata (12 lipca 2019)

W trakcie swojej podróży duszpasterskiej po Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, ks. prał. Fernando Ocáriz przypomina nam o sile jaka płynie z obcowania świętych oraz że dzięki niemu, gdziekolwiek jesteśmy, możemy się wzajemnie wspierać i sobie pomagać.

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Od kiedy wyjechałem z Rzymu kilka dni temu, dziękuję Bogu szczególnie za wspaniałość obcowania świętych. Wiara daje nam pewność, że jedni wobec drugich jesteśmy de facto bliżej siebie niż wskazywałaby na to odległość, która nas dzieli.

Gdy docieram do jakiegoś miejsca, ci którzy się tam spotykamy, wygląda jak byśmy zawsze byli razem. To samo dzieje się, gdy opuszczam jakieś miejsce. Pożegnania ...

Listy Prałata Opus Dei na audio

"Każde pokolenie chrześcijan powinno odkupiać, powinno uświęcać swoje własne czasy. My, chrześcijanie, mamy w tych dniach głosić światu, z którego pochodzimy i w którym żyjemy, stare i nowe orędzie Ewangelii" (To Chrystus przechodzi, nr 132). Córki i synowie moi, nasza kolej, aby każdego dnia realizować apostolskie pragnienia naszego Założyciela, wprowadzić w życie jego hasło: "Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam". Fragment pierwszego listu po wyborze i nominacji na Prałata Opus Dei.