Ks. prał. Fernando Ocáriz, prałat Opus Dei

listy

List Prałata (1 listopada 2019 r.)

List duszpasterski ks. prał. Fernanda Ocáriza o przyjaźni. "Trzeba nauczyć się dbać zawsze o swoich przyjaciół, nie zaniedbując własnych zadań".

Kochani, niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

1. W pierwszym dłuższym liście, który do was napisałem, przekazując konkluzje Kongresu Generalnego, stwierdziłem, iż „aktualne okoliczności ewangelizacji sprawiają, że kontakt osobisty staje się – o ile to możliwe – jeszcze bardziej niezastąpiony. Relacyjność to istota sposobu apostołowania, jaki św. Josemaría znalazł w opisach ewangelicznych”[1].

Podczas wielu spotkań z osobami z różnych krajów spontanicznie pojawiały się refleksje i pytania na temat przyjaźni ...

Listy Prałata Opus Dei na audio

"Każde pokolenie chrześcijan powinno odkupiać, powinno uświęcać swoje własne czasy. My, chrześcijanie, mamy w tych dniach głosić światu, z którego pochodzimy i w którym żyjemy, stare i nowe orędzie Ewangelii" (To Chrystus przechodzi, nr 132). Córki i synowie moi, nasza kolej, aby każdego dnia realizować apostolskie pragnienia naszego Założyciela, wprowadzić w życie jego hasło: "Omnes cum Petro ad Iesum per Mariam". Fragment pierwszego listu po wyborze i nominacji na Prałata Opus Dei.