«Świętość jest drogą do szczęścia»

Prałat Opus Dei udzielił niedawno wywiadu Francesco Ognibene z włoskiego dziennika "Avvenire". Publikujemy fragment mówiący o adhortacji apostolskiej "Gaudete et exsultate".

Opus Dei - «Świętość jest drogą do szczęścia»Ks. prał. Fernando Ocáriz Prałat Opus Dei. Fotografia: Siciliani.

Adhortacja Gaudete et exsultate w wielu miejscach mówi o «powołaniu do świętości we współczesnym świecie», co bardzo przypomina nauczanie św. Josemaríi Escrivy. Co odczuwał ksiądz, czytając ją?

Powszechne wezwanie do świętości jest centrum nauczania założyciela Opus Dei. Nauczał, że świętość nie jest zarezerwowana dla uprzywilejowanych. «Pan wzywa wszystkich. Od wszystkich oczekuje miłości, niezależnie gdzie się znajdują, jaki jest ich stan, zajęcie czy wykształcenie». Bóg wzywa do świętości nauczyciela, artystę, biznesmena, kucharza, rolnika, gospodynię domową, dziennikarza, sportowca, i też tego, kto cierpi z powodu bezrobocia...

założyciel Opus Dei Nauczał, że świętość
nie jest zarezerwowana dla uprzywilejowanych

Założyciel za życia bardzo się ucieszył, gdy Sobór Watykański II proklamował tę naukę: świętość jest dla wszystkich. Dlatego rozumie Pan, że gdy przeczytałem adhortację Gaudete et exsultate, pomyślałem szybko o radości, jaką św. Josemaría, odczuwa widząc tę naukę powszechnego wezwania do świętości wyrażoną słowami papieża Franciszka.

Na co ksiądz zwrócił największą uwagę?

Ojciec Święty przedstawia nam błogosławieństwa jako dokument tożsamości tego, kto szuka świętości w codziennym życiu. Jest to droga, która czasami wymaga kroczenia pod prąd, ale która ostatecznie staje się błogosławieństwem, czyli szczęściem. Istotną sprawą jest ukazywanie poprzez przykład, że również z czysto ludzkiego punktu widzenia warto już tu na ziemi żyć po chrześcijańsku, pomimo trudności, jakie trzeba znosić.

Bardzo mi się spodobało,
że w całym tekście papież podkreśla znaczenie małych gestów świętości

Droga błogosławieństw jest drogą szczęścia dla nas i dla otoczenia. Bardzo mi się spodobało, że w całym tekście Papież podkreśla znaczenie małych gestów świętości. Św. Josemaría tak pisał w Drodze: „Czy zauważyłeś, w jakich «drobnostkach» wyraża się miłość ludzka? — Otóż również w «drobnostkach»” wyraża się Miłość Boża” (Droga, 824).


Pełny wywiad w języku włoskim: «Santità, la via per essere felici»