Prałat Opus Dei na Miodowej

W niedzielę 26 czerwca o 9.30 ks. prał. Fernando Ocariz odwiedził kardynała Kazimierza Nycza

Rozmawiali o sytuacji Kościoła na świecie i w Polsce.  Kardynał Nycz podziękował za pracę Opus Dei w Polsce szczególny sposób za dwie rzeczy: za działania apostolskie na rzecz edukacji  i szkół i za pracę formacyjną, którą prowadzi Prałatura wśród osób "zapracowanych". Powiedział, że praktyka religijna w Polsce jest w pewnym sensie "niedzielna", ale to, czego uczy Dzieło, to "świętość tygodniowa", która obejmuje cały tydzień, czyli pracę i inne obowiązki. Dodał jeszcze, że w jego kurii kanclerz i notariusz studiowali na Uniwersytecie Nawarry, a rzecznik prasowy na Świętym Krzyżu.