Tag: Miłość

Znaleziono 69 wyników dla "Miłość"

Jak mógłbym nie błogosławić ludzkiej miłości?

Wideo. "“Błogosławię ludzką miłość moimi obiema rękami kapłana" mówił Św. Josemaria. Doradza również, aby małżonkowie jak najmniej się kłócili jak to tylko możliwe i aby zawsze na koniec się godzili, prosząc jeden drugiego o przebaczenie.

Opracowania
Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Tak jak Jezus nas umiłował

Komentarz do niedzielnej Ewangelii: Tak jak Jezus nas umiłował

Ewangelia z niedzieli szóstego tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem». Tylko w Chrystusie uczymy się czym jest prawdziwa miłość i tylko od Niego otrzymujemy zdolność, aby wzajemnie się miłować. Trwanie w Chrystusie oznacza otwarcie się na Niego poprzez wiarę i ukształtowanie naszego życie według jego życia.

Ewangelia z piątku: Przyjaciele Boga

Ewangelia z piątku: Przyjaciele Boga

Ewangelia z piątku 5 tygodnia wielkanocnego wraz z komentarzem. «Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego». Pan Jezus chce nas wprowadzić do Swej rodziny, Rodziny Trójjedynego Boga. Ufa nam i pragnie, abyśmy całym sercem, przez wszystkie nasze działania odpowiedzieli na to zaufanie.

Ewangelia z Poniedziałku Wielkanocnego: Bez lęku

Ewangelia z Poniedziałku Wielkanocnego: Bez lęku

Ewangelia z Poniedziałku Wielkanocnego wraz z komentarzem. «Nie bójcie się! Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech udadzą się do Galilei, tam Mnie zobaczą». Święte niewiasty, umocnione widokiem Jezusa, pokonały lęk i stały się pierwszymi, które wypełniły nakaz apostolski.

Ewangelia z wtorku: Lekcja najwyższej miłości

Ewangelia z wtorku: Lekcja najwyższej miłości

Komentarz do Ewangelii z Wielkiego Wtorku. Momenty uprzedzające Mękę wprowadzają nas w rozpalone serce Jezusa, które ma zawsze inicjatywę i stale wyciąga rękę do wszystkich, aby nawrócili swoje serce i aby nikt nie rozpaczał doświadczając własnych słabości. Dawana jest nam łaska, ale poprzez nasze codzienne decyzje otwieramy lub zamykamy serce aby ją przyjąć.

Ewangelia z wtorku: Przyjaciel pomagający potrzebującemu

Ewangelia z wtorku: Przyjaciel pomagający potrzebującemu

Komentarz do Ewangelii z wtorku 4 tygodnia Wielkiego Postu. Jezus rzekł do niego: «Czy chcesz wyzdrowieć?» Odpowiedział Mu chory: «Panie, nie mam człowieka, aby mnie wprowadził do sadzawki, gdy nastąpi poruszenie wody». Nasz Pan powołał nas do miłości bliźniego. Nikt nie powinien powiedzieć: nie mam nikogo kto by mi pomógł.

Komentarz do Ewangelii: Radość zbawienia

Komentarz do Ewangelii: Radość zbawienia

Komentarz do Ewangelii z 4 niedzieli Wielkiego Postu. „Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła”. Zbliża się Wielki Tydzień. Kościół zaprasza nas, abyśmy dzielili się naszą radością związaną z miłością, jaką Jezus Chrystus ukazał nam na Krzyżu i poprzez swoje zmartwychwstanie.

13 lutego: Jezus nie opuszcza tych, którzy stawiają na Niego

13 lutego: Jezus nie opuszcza tych, którzy stawiają na Niego

Komentarz do Ewangelii z soboty 5 tygodnia okresu zwykłego. “Żal Mi tego tłumu, bo już trzy dni trwają przy Mnie, a nie mają co jeść” Jezus lituje się nad tymi osobami i zależy mu na tym, żeby otrzymały nie tylko pokarm duchowy, lecz też materialny. Pan pomaga nam zainteresować się każdą osobą z osobna, z jej potrzebami duchowymi i fizycznymi.