Ilość artykułów: 347

Ewangelia na niedzielę: Niewidomy od urodzenia

Ewangelia z 4 niedzieli Wielkiego Postu (rok A) i komentarz do Ewangelii mszalnej. «Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!». Naśladujmy postawę niewidomego, który świadomy swoich potrzeb i ograniczeń, odpowiada na to, o co Pan Jezus go prosi, aby otworzyć się na jego łaskę i na światło wiary.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia na niedzielę: Syn martnotrawny, Bóg świętuje

Ewangelia IV Niedzieli Wielkiego Postu (Rok C) i komentarz do tekstu. «A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go». Jeśli nauczymy się wielokrotnie postępować jak syn marnotrawny, otrzymamy Boże miłosierdzie. I wtedy będziemy potrafili żyć miłosierdziem wobec innych i kochać ich wolność, jak ojciec z przypowieści.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia na niedzielę: Nawrócenie

Ewangelia III Niedzieli Wielkiego Postu (Rok C) i komentarz tekstu. «Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc». Jak mówi Papież Franciszek: "Nigdy nie jest za późno, aby się nawrócić, ale to jest pilne, już jest czas! Zacznijmy dzisiaj”.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia na niedzielę: Przemienienie

Ewangelia II Niedzieli Wielkiego Postu (Rok C) i komentarz tekstu. «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» Wyraźnym dowodem na to, że w chwilach naszej modlitwy słuchamy Syna, jak o to prosi głos Ojca, jest to, że Jego Duch napełnia nas gorliwością apostolską, aby zanieść wszystkim światło Boga.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia na niedzielę: Kuszenie

Ewangelia I Niedzieli Wielkiego Postu (Rok C) i komentarz do tekstu. „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”. Królestwa utworzone ambicją ludzkiej potęgi rozpadają się. Tylko wtedy, gdy Bóg jest uznawany za Stwórcę i przestrzegane są prawa natury, osiąga się prawdziwe dobro człowieka.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia z niedzieli: Niedziela Palmowa

Ewangelia Niedzieli Palmowej (Rok C) i komentarz tekstu. «I przyprowadzili [oślę] do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze». W Wielkim Tygodniu Pan Jezus pragnie wejść do miasta naszej duszy. Pragniemy przyjąć Go z pokorą oślęcia i z palmami, z sercem przygotowanym na przyjęcie sakramentów, z uśmiechem i pomocą wobec innych.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia na niedzielę: Cudzołożnica

Ewangelia V Niedzieli Wielkiego Postu (Rok C) i komentarz tekstu. «Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: — Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: — I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz». Nigdy nie ustawajmy w proszeniu o przebaczenie. Bóg jest kochającym Ojcem, który zawsze przebacza, który ma miłosierne serce dla nas wszystkich.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia na niedzielę: Rozumieć i kochać

Ewangelia VIII Niedzieli Zwykłej (Rok C) i komentarz do tekstu. «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?» Aby być apostołami i prowadzić innych, najważniejsze jest dbanie o własne życie wewnętrzne i napełnienie się wyrozumiałością wobec innych osób.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia na niedzielę: Tylko miłość zwycięża nienawiść

Ewangelia VII Niedzieli Zwykłej (Rok C) i komentarz do tekstu. "Miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego”. To o co nas prosi Pan Jezus może wydawać się niemożliwe do zrobienia. Ale świadomość tego, że On pierwszy nas umiłował prowadzi nas do dzielenia się tą samą miłością ze wszystkimi.

Komentarz Ewangelii

Ewangelia na niedzielę: Poemat Boskiej miłości

Ewangelia VI Niedzieli okresu zwykłego (Rok C) i komentarz tekstu. "Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie". Kiedy jesteśmy zjednoczeni z Chrystusem, nabieramy siły, aby przekształcić cierpienie w zbawczą miłość.

Komentarz Ewangelii