340 Artykułs

Komentarz do Ewangelii: Niewidomy od urodzenia

Ewangelia z 4 niedzieli Wielkiego Postu (rok A) i komentarz do Ewangelii mszalnej.

Komentarz Ewangelii

Komentarz do Ewangelii: Syn martnotrawny, Bóg świętuje

Ewangelia IV Niedzieli Wielkiego Postu (Rok C) i komentarz tekstu.

Komentarz Ewangelii

Komentarz do Ewangelii: Nawrócenie

Ewangelia III Niedzieli Wielkiego Postu (Rok C) i komentarz tekstu.

Komentarz Ewangelii

Komentarz do Ewangelii: Przemienienie

Ewangelia II Niedzieli Wielkiego Postu (Rok C) i komentarz tekstu.

Komentarz Ewangelii

Komentarz do Ewangelii: Kuszenie

Ewangelia I Niedzieli Wielkiego Postu (Rok C) i komentarz tekstu.

Komentarz Ewangelii

Komentarz do Ewangelii: Niedziela Palmowa

Ewangelia Niedzieli Palmowej (Rok C) i komentarz tekstu.

Komentarz Ewangelii

Komentarz do Ewangelii: Cudzołożnica

Ewangelia V Niedzieli Wielkiego Postu (Rok C) i komentarz tekstu.

Komentarz Ewangelii

Komentarz do Ewangelii: Rozumieć i kochać

Ewangelia VIII Niedzieli Zwykłej (Rok C) i komentarz tekstu.

Komentarz Ewangelii

Komentarz do Ewangelii: Tylko miłość zwycięża nienawiść

Ewangelia VII Niedzieli Zwykłej (Rok C) i komentarz do tekstu

Komentarz Ewangelii

Komentarz do Ewangelii: Poemat Boskiej miłości

Ewangelia VI Niedzieli Zwykłej (Rok C) i komentarz tekstu.

Komentarz Ewangelii