Zmarł bp Javier Echevarría, Prałat Opus Dei

O godz. 21.20 dnia 12 grudnia, w święto Matki Bożej z Guadalupe, zmarł bp Javier Echevarría, drugi następca św. Josemaríi Escrivy, założyciela Opus Dei. Wikariusz pomocniczy Prałatury, ks. prał. Fernando Ocáriz, udzielił mu ostatnich sakramentów tego samego wieczora.

Opus Dei - Zmarł bp Javier Echevarría, Prałat Opus DeiPrał. Javier Echevarría (1932-2016)

Prałat Opus Dei od 5 grudnia przebywał w szpitalu Policlinico Campus Biomedico w Rzymie z powodu lekkiego zapalenia płuc. W trakcie leczenia antybiotykiem dnia 12 w godzinach popołudniowych sytuacja się skomplikowała powodując niewydolność oddechową, która stała się przyczyną zgonu.

Zgodnie z prawem Prałatury, zadanie zwyczajnego rządzenia Opus Dei spoczywa obecnie na Wikariuszu pomocniczym i generalnym, ks. prał. Fernando Ocáriz. Zgodnie ze statutami Prałatury jest zobowiązany do zwołania w ciągu miesiąca kongresu wyborczego, który wybierze nowego prałata. Kongres ma odbyć się w ciągu 3 miesięcy. Wybór wymaga zatwierdzenia przez Ojca Świętego.

Prałat zmarł w wieku 84 lat. Urodził się w Madrycie 14 czerwca 1932 r. W tym mieście poznał św. Josemaríę, którego był sekretarzem od 1953 do 1975 r. Wówczas został wybrany na Sekretarza Generalnego Opus Dei. W 1994 r. Został wybrany prałatem Opus Dei po śmierci bpa Álvaro del Portillo. Ojciec Święty Jan Paweł II udzielił mu sakry biskupiej 6 stycznia 1995 r. w bazylice św. Piotra.