Nominacje Wikariusza pomocniczego i Wikariusza generalnego

Prałat Opus Dei mianował ks. Fernando Ocáriza Wikariuszem pomocniczym a ks. Mariano Fazio Wikariuszem generalnym Prałatury Opus Dei.

Opus Dei - Nominacje Wikariusza pomocniczego i Wikariusza generalnegoPrałat (z prawej) z nowym Wikariuszem pomocniczym (z lewej).

Zgodnie z możliwością przewidzianą w Statutach Prałatury, Prałat Opus Dei, bp Javier Echevarría mianował ks. Fernando Ocáriza (urodzonego w Paryżu 27 października 1944 r.) Wikariuszem pomocniczym z uprawnieniami wykonawczymi potrzebnymi do zarządzania Prałaturą, włączając w nie także te, które zarezerwowane są dla Prałata, za wyjątkiem tych, które wynikają z władzy biskupiej. Figura prawna Wikariusza pomocniczego została ustanowiona prawem w punktach134 § 1 i 135 Codex iuris particularis Operis Dei, 28 listopada 1982 r.(Więcej informacji: Wikariusz pomocniczy w prawie Kościoła odnośnie Prałatury Opus Dei

W dekrecie mianowania, datowanym na 9 grudnia br, Prałat stwierdza, iż „rozwój pracy apostolskiej Prałatury oraz wzrost liczby regionów, ośrodków i prac apostolskich Prałatury, których działalność powierzona jest opiece duszpasterskiej Opus Dei, pociąga za sobą wzrost pracy związany z funkcją rządzenia, która przypada na Prałata". „A także" – dodaje – „mając na względzie mój wiek, widzę stosowność nominacji Wikariusza pomocniczego".

W celu zastąpienia ks. Fernando Ocáriza, na stanowisko Wikariusza generalnego Prałatury bp Javier Echevarría — po zaciągnięciu opinii Rady — powołał ks. Mariano Fazio, dotychczasowego Wikariusza regionalnego Opus Dei w Argentynie, Paragwaju i Boliwii. Ks. Mariano Fazio urodził się w Buenos Aires 25 kwietnia 1960 roku.

Podając niniejsze nominacje do wiadomości Prałat Opus Dei poprosił wiernych Prałatury oraz wszystkie osoby, które uczestniczą w działaniach duszpasterskich Prałatury, o modlitwę o udzielenie odnowionego dynamizmu apostolskiego w pracy Opus Dei w służbie Kościoła i wszystkich dusz.

Wiecej informacji: