Słowo od Prałata (25 maja 2023 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas do powierzenia Maryi naszych osobistych intencji oraz spraw całego świata.

Kochani! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

W maju, w Dziele pragniemy zapełnić mapę świata pielgrzymkami. Już teraz napełnia mnie głęboka wdzięczność, na myśl o owocach jakie przyniesie wstawiennictwo naszej Matki we wszystkich intencjach jakie powierzamy jej trosce.

Oczywiście, Bóg daje te łaski kiedy chce i tak, jak chce. Najpierw obdarza nimi nas samych, gdyż nasza modlitwa - choćby wydawała się nam mizerna - usposabia nas do przyjęcia darów, które Bóg dla nas przygotował: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam (Mt 7, 7). Odważnie prośmy Boga w naszych pielgrzymkach o pokój na świecie, o osobiste nawrócenie, o powołania. Taka postawa powoduje, że wzrastamy w przekonaniu, że potrzebujemy Boga. Na tym polega pierwszy owoc modlitwy: nabieramy świadomości, że to On jest przyczyną tego, co się dzieje. Abyśmy poczuli Jego bliskość, proponuje nam prostą i łagodną drogę, jaką jest nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny. Do Jezusa zawsze idzie się i “powraca” poprzez Maryję. (Droga, 459)

Jezus zechciał nas włączyć w swoją misję wobec świata. On jest w niej z nami i zaraża nas swoją radością: oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata (Mt 28, 20). Za każdym razem gdy z miłością będziemy odwiedzać Jego Matkę, możemy ożywiać w sobie pragnienie, byśmy we wszystkim pamiętali, że nie jesteśmy sami. Każdego dnia, wobec trudności i w radosnych chwilach, Maryja nie opuszcza nas nigdy, tak jak towarzyszyła apostołom w pierwszych chwilach Kościoła (por. Dz, 1, 12-14). Po tym, kiedy Mistrz, wznosząc się ku prawicy Boga Ojca, powiedział im: “Idźcie i nauczajcie wszystkie narody”, uczniowie pozostali pełni pokoju. A jednak ciągle mają wątpliwości: nie wiedzą, co czynić, i zbierają się wokół Maryi, Królowej Apostołów, aby przemienić się w żarliwych głosicieli Prawdy, która zbawi świat (Bruzda, 232).

Razem ze mną wspierajcie modlitwą dwudziestu pięciu nowych kapłanów Prałatury, którzy otrzymali święcenia 20 maja w Rzymie.

Z wielkanocną radością, z całego serca wam błogosławię,

Wasz Ojciec

Fernando Ocáriz

Rzym, 25 maja 2023 r.