Słowo od Prałata (25 listopada 2021 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas do przyjęcia postawy pełnej nadziei, gdy stajemy wobec rzeczywistości śmierci. Drogą do tego jest ufność w miłość Bożą i bliski kontakt z Matką Bożą.

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

W te listopadowe dni modlimy się szczególnie za wszystkie osoby zmarłe. Obejmujemy naszą modlitwą szczególnie wiernych Dzieła, którzy odeszli z tego świata, a także zmarłych z naszych rodzin oraz te osoby, które mieliśmy okazję poznać za życia.

Wiemy, że śmierć to nie koniec. Jakże wspaniała jest nadzieja, która rodzi się z wiary! Ta nadzieja chwały Nieba «zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany» (Rz 5,5). Jest ona «darem Boga i przyciąga nas do życia i wiecznej radości. Nadzieja to kotwica, która znajduje się po drugiej stronie» (Franciszek, 2-XI-2020).

Jednak jest zrozumiałe, że śmierć jako część rzeczywistości może wywoływać czasem w naszej duszy niepokój albo powodować zniechęcenie. Starajmy się w takich chwilach prędko zareagować, zwracając się do Maryi, Matki nadziei i Przyczyny naszej radości. Zagości w nas wówczas, jako dar od Boga, radosna nadzieja i odnowi się w nas wewnętrzna siła potrzebna, by służyć innym.

Dziękujmy Panu Bogu za niedawne święcenia dwudziestu czterech nowych diakonów Prałatury. Módlcie się dalej za nich i za wszystkich, którzy w Kościele przygotowują się do kapłaństwa.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec

Fernando Ocáriz

Rzym, 25 listopada 2021 r.