Słowo od Prałata (22 stycznia 2024 r.)

Prałat Opus Dei zaprasza nas do intensywniejszej modlitwy w intencji pokoju na świecie, Kościoła oraz Opus Dei.

Kochani! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

W moich ostatnich listach mówiłem Wam o potrzebie modlitwy w określonych intencjach: o pokój na świecie (szczególnie w Ziemi Świętej, na Ukrainie i w Rosji), za Kościół (modlimy się w tych dniach szczególnie o jedność chrześcijan), a także za Opus Dei: za prace nad dostosowaniem Statutów i zbliżające się Zgromadzenia regionalne. Choć wiem, że pamiętacie o tym, chciałbym wykorzystać ten pierwszy list do Was w tym roku, aby prosić Was o jeszcze więcej modlitwy.

«Modlitwa jest naszą siłą: nie mamy innej broni» (Św. Josemaría, List 17-VI-73, nr 35). Każdy z wymiarów naszego życia jest okazją do nieustannego dialogu z Bogiem. To dlatego zawsze możemy wznosić nasze prośby do Nieba. Ta prawda rozbudza naszą nadzieję, bo uświadamiamy sobie, że mimo napotkanych trudności oraz naszych osobistych ograniczeń, Bóg zawsze nas słyszy. Tylko On może napełnić nas głęboką radością, zarówno pośród przeciwności jak i w radosnych chwilach, które dzień za dniem przeplatają się w naszym życiu.

Z całego serca wam błogosławię,

Wasz Ojciec

Fernando Ocáriz

Rzym, 22 stycznia 2024 r.