Słowo od Prałata (20 lipca 2022 r.)

Prałat Opus Dei dzieli się radością z powodu jedności i różnorodności jakich doświadczył podczas podróży duszpasterskich w ostatnich tygodniach.

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Znacie już szczegóły moich podróży duszpasterskich w ostatnich tygodniach. W kilku słowach pragnę się z Wami podzielić jednym z powodów radości, której doświadczyłem w tych dniach.

Wspaniale było po raz kolejny doświadczyć jedności oraz bogactwa różnorodności w krajach o różnych językach i zwyczajach.

Jedność Dzieła opiera się na jedności Kościoła. Jako taka, zakorzeniona jest w Eucharystii i wyraża się w szczególny sposób - tak powinno być - przez braterstwo. Św. Josemaría zachęcał nas z przekonaniem: «Kochajcie się nawzajem!». Chodzi o miłość, która polega na zrozumieniu drugiego, na zainteresowaniu sprawami innych, na modlitwie za nich i służeniu im. Taka jedność popycha do otwartości, do zapału apostolskiego.

Wszystko to jest darem Bożym, ale również odpowiedzialnym zadaniem każdej i każdego z nas. Gdy doświadczamy naszych ograniczeń, nie zwieszajmy głowy, tylko prośmy Najświętszą Maryję Pannę, Matkę Pięknej Miłości, abyśmy za Psalmistą mogli dziękować Bogu, za to, że «poszerzył nasze serce» (por. Ps 119, 32).

Liczę też na to, że będziecie towarzyszyć mi w modlitwie gdy w połowie sierpnia pojadę odwiedzić Wasze siostry i braci w Ziemi Świętej i będę miał szczęście modlić się w świętych miejscach.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec

Fernando Ocáriz

Pampeluna, 20 lipca 2022 r.