Słowo od Prałata (24 maja 2022 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas, byśmy jako własne przeżywali radości i cierpienia otaczającego nas świata. Szczególnie w maju możemy w tym zawierzyć orędownictwu Matki Bożej.

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Pismo Święte w proroczy sposób odnosi do Jezusa Chrystusa słowa: «dam Ci narody w dziedzictwo i w Twoje posiadanie krańce ziemi» (Ps 2, 8). W Chrystusie i z Chrystusem te słowa dotyczą każdego z nas i dlatego nic, co dotyczy świata nie jest obce nam chrześcijanom.

Niech ta prawda pomoże nam świadomie przeżywać jako własne wszystkie radości i cierpienia otaczającego nas świata. Oby stała się ona dla nas impulsem do bycia «wytrwałymi w modlitwie» i «radosnymi w nadziei» (por. Rz 12, 12). Teraz w maju, pomaga nam w tym szczególnie wstawiennictwo naszej Matki Maryi.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec

Fernando Ocáriz

Rzym, 24 maja 2022 r.