Słowo od Prałata (14 czerwca 2022 r.)

Z okazji zakończenia Roku Rodziny prałat Opus Dei przekazuje kilka myśli nt. roli, jaką rodzina odgrywa w Kościele i społeczeństwie.

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

26 czerwca zakończy się Rok Rodziny ogłoszony przez Papieża Franciszka. Ojciec Święty zachęcił nas, byśmy w tym czasie zastanowili się nad rolą instytucji rodziny w Kościele i społeczeństwie.

Rodzina to pierwsze miejsce, w którym uświadamiamy sobie, że jesteśmy kochani i uczymy się kochać innych ludzi. Każda rodzina posiada swoje mocne i słabe strony, chwile wspaniałe oraz trudności. Pan Bóg zawsze jednak nas wzywa, byśmy spoglądali na pozostałych z wdzięcznością i miłością. Jeśli będziemy kochali innych takimi, jakimi są (z ich zaletami i wadami), nasze serce znajdzie się w coraz większej harmonii z Sercem Jezusa. Jak wyjaśnia św. Josemaría: «Serce ludzkie ma niesłychaną zdolność poszerzania się. Kiedy kocha, poszerza się w crescendo uczucia, zrywając wszelkie pęta. Jeśli kochasz Pana Jezusa, nie będzie takiego stworzenia, które nie znalazłoby miejsca w twoim sercu» (Droga Krzyżowa, Stacja VIII, 5).

Wiele jest trudności, jakie życie stawia przed rozpoczynającymi chrześcijański projekt rodziny. Konieczność pogodzenia obowiązków rodzinnych z pracą, relacje ze znajomymi, czas na odpoczynek… to tylko niektóre z wyzwań. Dlatego, dobrze się dzieje, gdy młodzi małżonkowie od samego początku ich wspólnej drogi mogą liczyć na innych, którzy im towarzyszą i wspomagają ich. Zachęcam was do rozwijania działań i inicjatyw, które temu służą. Mają one ogromne oddziaływanie i z czasem przynoszą wiele owoców. «Jak ważne jest, aby ludzie młodzi mogli na własne oczy zobaczyć miłość Chrystusa żywą i obecną w miłości małżonków, którzy swoim konkretnym życiem świadczą, że miłość na zawsze jest możliwa!» (Franciszek, Przesłanie wideo, 9 VI 2021).

Jezusowi, Maryi i Józefowi zawierzamy owoce tego Roku Rodziny, który właśnie się kończy. Prosimy Ich, aby wszystkie chrześcijańskie rodziny roztaczały wokół siebie tę samą atmosferę, która panowała w domu w Nazarecie.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec

Fernando Ocáriz

Rzym, 14 czerwca 2022 r.