Słowo od Prałata (13 września 2023 r.)

Prałat Opus Dei zachęca nas do rozważenia niektórych prawd związanych ze świętami, które przypadają w nadchodzących tygodniach. Informuje też nas, że rozpoczęły się prace nad propozycją zmian w Statutach, która ma zostać przedstawiona Ojcu Świętemu.

Kochani! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Jutrzejsze święto Podwyższenia Krzyża Świętego, przypomina nam, że «poprzez Mękę Chrystusa [Krzyż] przestał być symbolem kary, stał się znakiem zwycięstwa. Krzyż jest godłem Odkupiciela: in quo est salus, vita et resurrectio nostra: w nim jest nasze zbawienie, nasze życie i zmartwychwstanie nasze» (św. Josemaría, Droga Krzyżowa, II stacja, nr 5). Korzystając z okazji tego święta proponuję Wam, byście szczególnie uważnie rozważyli tajemnicę Krzyża. Odkrywamy, że «wolność chrześcijańska jest więc czymś zupełnie innym niż arbitralność; jest naśladowaniem Chrystusa w darze z samego siebie, aż po ofiarę Krzyża. Może się to wydać paradoksem, lecz szczyt swej wolności Pan przeżył na krzyżu, jako szczycie miłości. Gdy na Kalwarii krzyczano do Niego: „Jeśli jesteś Synem Bożym, zejdź z krzyża!”, ukazał On swoją wolność Syna, pozostając na tym wywyższeniu, aby wypełnić do końca miłosierną wolę Ojca.» (Benedykt XVI, Anioł Pański, 1-VII-2007).

W nadchodzących tygodniach ponownie napełnimy się wdzięcznością wobec Boga gdyż minie kolejna rocznica dnia, w którym sprawił On, że św. Josemaría zobaczył Opus Dei. 6 października radośnie wspominać będziemy jego kanonizację. Nasz założyciel miał zawsze świadomość, że jest jedynie narzędziem za pomocą którego to Bóg realizuje swój zamysł. Warto przypomnieć sobie zdania, które zapisał dla nas, gdy Opus Dei stawiało dopiero swoje pierwsze kroki: «Dzieło Boże przychodzi pełnić Wolę Bożą. Dlatego, bądźcie głęboko przekonani, że Niebo jest zaangażowane, aby Dzieło stało się rzeczywistością» (Instrukcja, 19-III-1934).

Podczas mojej niedawnej podróży do Azji, Australii i Oceanii, a także dzięki wiadomościom docierającym do mnie z innych miejsc, przekonałem się po raz kolejny jak wiele osób pragnie wiernie żyć duchem, który na ziemi jest obecny od 1928 r. Z nadprzyrodzonym entuzjazmem patrzmy na zadanie powierzone nam przez Boga. Nasze pole działania jest nieograniczone: tam gdzie się znajdujemy - obok wielu naszych braci i sióstr w wierze - możemy być siewcami pokoju i radości: Bożego pokoju i Bożej radości na tym świecie.

Chciałbym żebyście wiedzieli, że po letniej przerwie na półkuli północnej, pracujemy razem z Dykasterią ds. Duchowieństwa nad propozycją zmian w Statutach, która ma zostać przedstawiona Ojcu Świętemu. Wspierajcie nadal ten proces Waszą modlitwą i postawą ufnego synowskiego zawierzenia. W mediach i sieciach społecznościowych pojawiło się w tej kwestii wiele interpretacji i wielu z Was podzieliło się ze mną Waszymi pytaniami i niepokojami. Dziękuję Wam i rozumiem Waszą troskę o Dzieło, które należy do wszystkich. Wykorzystujmy te wzmianki w mediach, by z radością dzielić się duchem, który otrzymaliśmy od Pana Boga. Zachęcam Was, żebyście ponownie przeczytali moje wcześniejsze listy z 3 lipca  i 10 sierpnia. Podobnie jak w nich, tak i teraz, na tyle na ile Dykasteria uzna to za stosowne, będziemy Was informować o postępie tych prac.

Na początku października rozpocznie się Synod Biskupów. Módlcie się proszę za to spotkanie, zgodnie z tym o co poprosił nas papież Franciszek. Od 4 do 9 października będę w Portugalii. Liczę, że będziecie mi towarzyszyć duchowo w tej podróży, podczas której spotkam się z wieloma osobami. Matce Bożej z Fatimy zawierzam tę podróż, aby, także z Waszą pomocą, była ona owocna. Powierzam też Was wszystkich Jej matczynej opiece.

Z całego serca wam błogosławię,

Wasz Ojciec

Fernando Ocáriz

Rzym, 13 września 2023 r.