Słowo od Prałata (10 września 2022 r.)

Prałat Opus Dei sugeruje nam, żebyśmy centrum naszego życia uczynili Chrystusa obecnego w tabernakulum.

Mensaje del prelado (10 septiembre 2022)

Najdrożsi! Niech Jezus zachowa moje córki i moich synów!

Pamiętałem o was w modlitwie podczas mojej pielgrzymki do Ziemi Świętej w ostatnich dniach. Czułem, że Wy ze swojej strony również modlicie się za mnie. Nawiedzając miejsca święte starałem się oczywiście wyobrazić sobie Pana Jezusa w tym otoczeniu, pamiętając zarazem, że On cały czas jest z nami w tabernakulum. Nie mogę się oprzeć, by nie przepisać tutaj słów naszego Ojca, które wszyscy dobrze znamy: «Jeśli ośrodek twoich myśli i nadziei znajduje się w Tabernakulum, synu, jak obfite będą owoce świętości i apostolstwa!» (Kuźnia, nr 835). Starajmy się dzień za dniem wprowadzać w życie te słowa.

Módlcie się dalej za prace nad zadaniem zleconym nam przez Papieża, czyli nad dostosowaniem Statutów Dzieła do wskazówek Motu proprio Ad charismam tuendum. W Radzie Generalnej i Asesorii Centralnej rozpoczęliśmy już odpowiednie analizy, jak tego dokonać.

15 września przypada rocznica wyboru bł. Álvaro jako prałata Opus Dei. Uciekajmy się do jego orędownictwa i starajmy się naśladować jego wierność, jak sugerował nam św. Josemaría.

Z całego serca was błogosławi

Wasz Ojciec

Fernando Ocáriz

Rzym, 10 września 2022 r.