Tagg: Prester

Det er 24 resultater for "Prester"
Krav og opptakelse

Krav og opptakelse

Preseter som er inkardinert i forskjellige bispedømmer (og diakoner som uttrykkelig erklærer at de ønsker å gå videre til presteskapet) kan be om opptakelse i Presteselskapet av Det hellige kors som assosierte eller supernumerarier.

Krav og opptakelse
Medlemmer og medarbeidere

Medlemmer og medarbeidere

Når noen ber om medlemskap i Presteselskapet av Det hellige kors gjør han det utfra en dyp overbevisning om Guds kall til å søke hellighet midt i verden i overensstemmelse med Opus Deis spiritualitet.

En støtte i prestetjenesten

En støtte i prestetjenesten

Presteselskapet av Det hellige kors tilbyr sine medlemmer og de prester og diakoner som deltar i selskapets aktiviteter hjelp for å støtte deres åndelige liv, deres læremessige og pastorale utdannelse og den broderlige enheten mellom prestene.