Antall artikler: 26

Hva er Presteselskapet av Det hellige kors?

I denne videoen gis en kort forklaring om Presteselskapet av Det hellige kors, en sammenslutning av prester som er uatskillelig forent med prelaturet Opus Dei, og som har som mål å fremme hellighet hos sekularprester i utøvelsen av deres virke i Kirkens tjeneste.

Presteselskapet av Det hellige kors

Erkebiskop Gänswein ordinerer 27 prester fra 14 land

Erkebiskop Georg Gänswein oppfordret de nye prestene til å «forbli i Kristus.» «I en tid da det er så mye snakk om å være ‘progressiv’, blir dere bedt om å «forbli i Kristus.»

Fra Opus Dei

Kardinal Bertello ordinerte 31 prester fra 16 land

Kardinalen understreket at det er ”en anledning til glede for hele Kirken og til takknemlighet for Herren”.

Fra Opus Dei

Krav og opptakelse

Preseter som er inkardinert i forskjellige bispedømmer (og diakoner som uttrykkelig erklærer at de ønsker å gå videre til presteskapet) kan be om opptakelse i Presteselskapet av Det hellige kors som assosierte eller supernumerarier.

Presteselskapet av Det hellige kors

En sammenslutning av prester

Presteselskapet av Det hellige kors er en sammenslutning av prester som er uatskillelig forent med Opus Deis prelatur.

Presteselskapet av Det hellige kors

En støtte i prestetjenesten

Presteselskapet av Det hellige kors tilbyr sine medlemmer og de prester og diakoner som deltar i selskapets aktiviteter hjelp for å støtte deres åndelige liv, deres læremessige og pastorale utdannelse og den broderlige enheten mellom prestene.

Presteselskapet av Det hellige kors

Medlemmer og medarbeidere

Når noen ber om medlemskap i Presteselskapet av Det hellige kors gjør han det utfra en dyp overbevisning om Guds kall til å søke hellighet midt i verden i overensstemmelse med Opus Deis spiritualitet.

Presteselskapet av Det hellige kors

35 nye prester i prelaturet Opus Dei

Opus Deis prelat ordinerte 14. mai i Roma 35 nye prester fra 15 forskjellige land.

Fra Opus Dei

Video i Presteåret: Messen

Prestene er til for eukaristiens skyld. I presteåret viser vi en kort video med refleksjoner over messefeiringen som sentrum i det kristne liv.

Opus Dei

Video om presteåret: De troendes prestelige sjel

Presteåret som ble kunngjort av Benedikt XVI fortsetter. På denne videoen handler det om betydningen av den ”prestelige sjel” som alle vi døpte troende er i besittelse av (3 min 1 sek)

Opus Dei