Hvilke goder kan medarbeidere oppnå?

Opus Deis medlemmer ber daglig for alle som på en eller annen måte har hjulpet eller hjelper prelaturet til å utføre sitt oppdrag i Kirken.

Ved bestemte anledninger frembærer prelaturets prester i tillegg det hellige messeoffer for avdøde medarbeideres sjeler.

Den hellige stol har gitt katolske medarbeidere mulighet til å oppnå fullstendig avlat ved noen spesielle høytider og årstider som feires i Opus Dei, samt den dagen de utnevnes til medarbeidere, hvis de oppfyller de vanlige betingelsene Kirken har bestemt.

- 19. mars: Høytiden for den hellige Josef

- 29. juni: Høytiden for de hellige apostler Peter og Paulus

- 14. september: Festen for Korsets opphøyelse

- 29. september: Festen for de hellige erkeengler Mikael, Gabriel og Rafael

- 27. desember: Festen for den hellige Johannes, apostel og evangelist

De kan også oppnå delvis avlat ved spesielle anledninger, for eksempel når de samles for å delta i åndelige undervisningsaktiviteter.