Presentasjon av Opus Deis regionalvikar for Skandinavia

F. Andrés Bernars Curriculum vitae

Opus Dei - Presentasjon av Opus Deis regionalvikar for Skandinavia

Regionalvikar for prelaturet Opus Dei i Skandinavia fra april 2010.

Født 2. oktober 1965 i Bilbao (Spania).

Presteviet 9. september 2000 i Roma for prelaturet Opus Dei.

Utnevnt til pavelig kapellan (monsignore) 1. september 2010.

Biografi:

Sønn av Jaime og Isidra, det sjuende av ti barn.

Akademiske grader:

País Vasco Universitet: medisinsk embetseksamen 1989.

Spesialist i ortopedi 1996.

Det pavelige universitet av Det hellige kors: doktorgrad i teologi 2000.

Yrkeserfaring før prestevielsen:

1990: Militærlege på Burgos militærsykehus

1991-1996: spesialistutdanning på universitetssykehuset i Bilbao.

1997: spesialistlege på den ortopediske klinikken Centro intermutual de Euskadi.

Tidligere pastorale oppgaver:

Skoleprest i Cordoba (Spania) 2000-2002.

Skoleprest i Sevilla (Spania) 2002-2004.

Åndelig veileder for prelaturet Opus Dei i Skandinavia 2004-2005.

Prest for den spanske misjonen i Stockholm 2004-2006.

Regionalsekretærvikar for prelaturet Opus Dei i Skandinavia 2005-2010.

Konstituert rektor for den spanske misjonen i Stockholm 2006-2009.

Spiritual i St. Sigfrids presteseminar 2013-2014

Konstituert rektor for St. Sigfrids presteseminar fra 19. februar 2018 til 15. august 2018.

Biskoppelig vikar for evangelisering i Stockholm katolske bispedømme fra 1. september 2020.