17 spørsmål om Prelaturet

Hvilken forskjell er det mellom en vanlig katolikk og en person i Opus Dei? Hvorfor finnes det ikke flere prelaturer? Tilhører lekfolket også prelaturet, eller er det bare prestene? Vi har samlet de 17 vanligste spørsmålene og her er de korte svarene.

Bild Toni Blay

I anledning 25-årsjubileet for opprettelsen av Opus Dei som personalprelatur, har vi til professor Carlos José Errázuriz, rådgiver for Troskongregasjonen, stilt de vanligste spørsmålene om denne ganske nye juridiske formen i Kirken.

Les de 17 spørsmålene i avsnittet "VANLIGE SPØRSMÅL".

1. Hva er et personalprelatur?

2. Hvordan oppstår et personalprelatur?

3. Når oppsto det personalprelaturer i Den katolske kirke?

4. Hvor mange personalprelaturer finnes det i dag? Hvorfor finnes det ikke flere?

5. Hva er likt og hva er forskjellig mellom personalprelaturer og bispedømmer, ordener og bevegelser?

6. Hva var Opus Dei før det ble et personalprelatur? Hvordan skiller statuttene fra 1950 seg fra de som gjelder i dag?

7. Har Opus Dei fått større selvstendighet etter at det ble et personalprelatur? Kan man snakke om Opus Dei som en kirke i Kirken?

8. Hva er Opus Deis oppdrag? Er det noe spesielt i dette oppdraget som andre organisasjoner i Den katolske kirke ikke har?

9. Hvordan styres prelaturet Opus Dei? Hvem leder det?

10. Hvordan finansieres Opus Dei?

11 Hvem er Opus Deis prelat underlagt? Hvem utnevner ham?

12 Tilhører lekfolket også prelaturet, eller bare prestene?

13. Hvilken forskjell er det mellom en mer eller mindre praktiserende vanlig katolikk og en person i Opus Dei?

14. Hvordan er det mulig at det kreves et spesielt kall for å være medlem i et prelatur?

15. Hva forplikter en person seg til som blir medlem i Opus Dei?

16. Hva slags forhold har Opus Dei som institusjon til bispedømmene? Samarbeider Opus Dei også med ordener og andre organisasjoner i sitt pastorale arbeid?

17. Hvilke fordeler får et bispedømme der medlemmer av Opus Dei virker?