Mons. Fernando Okariss: “Priecīgi cerībā”

Pirmie mons. Okarisa vārdi nākamajā dienā pēc tam, kad pāvests Francisks viņu iecēla par Opus Dei prelātu – trešo svētā Hosemarijas pēcteci šīs Baznīcas institūcijas vadībā