Number of articles: 2

Svētīgais Alvaro del Portiljo - biogrāfija

Pāvests Francisks ir atzinis Bīskapu Alvaro del Portiljo, pirmais Sv. Hosemārijas Eskrivas pēctecis, par svētīgo. Viņš bijis inženieris, doktors, Opus Dei prelāts un Svēta Krēsla konsultants. Paldies viņam, Opus Dei ir uzsākusi darbu Ziemeļeiropā un Baltijas valstīs.

Alvaro del Portiljo

Lūgšanas karte

Šeit ir pieejama lūgšanas karte lai caur svētīgo Alvaro del Portiljo starpniecību varam saņemt dāvanas no Dieva.

Alvaro del Portiljo