Svētīgais Alvaro del Portiljo - biogrāfija

Pāvests Francisks ir atzinis Bīskapu Alvaro del Portiljo, pirmais Sv. Hosemārijas Eskrivas pēctecis, par svētīgo. Viņš bijis inženieris, doktors, Opus Dei prelāts un Svēta Krēsla konsultants. Paldies viņam, Opus Dei ir uzsākusi darbu Ziemeļeiropā un Baltijas valstīs.

Svētīgais Alvaro del Portiljo i Diess de Soljano piedzima 1914. gada II. martā Madridē (Spānijā) dziļi kristīga daudzbērnu ģimenē.

Dzīves laikā viņš strādāja komunālo objektu un ceļu būvē, ieguva doktora grādu ceļu būvniecībā, kā arī filozofijā (filozofijas vēstures apakšnozarē) un kanoniskajās tiesībās.

1935. gadā viņš kļuva par Opus Dei locekli. Svētīgais Alvaro vienmēr bija uzticīgs savam kristīgajam aicinājumam gan darbā, gan arī pildot savus ikdienas pienākumus. Caur apustulātu viņš tuvināja Dievam savus studiju biedrus un kolēģus, kā arī daudzas citas dvēseles.

1944. gadā viņš tika ordinēts par priesteri un no šī brīža dāsni nodevās pastorālajam kalpojumam. 1946. gadā Alvaro del Portiljo pārcēlās uz dzīvi Romā. Viņš nenogurstoši kalpoja Baznīcai, no sirds nododoties daudzajiem uzdevumiem, kurus viņam uzticēja Svētais Krēsls, it sevišķi darbam Vatikāna Otrajā Koncilā. 1975. gada 15. septembri viņš tika ievēlēts par svētā Hosemarijas pirmo pēcteci.

Kad pāvests Jānis Pāvils II 1982. gada 28. novembrī Opus Dei, ko veido ticīgie laji un sekulārie priesteri, piešķīra personālās prelatūras statusu, viņš iecēla Alvaro del Portiljo par šis Baznīcā ietilpstošās organizācijas pirmo prelātu, un 1991. gadā ordinēja viņu par bīskapu. Svētīgā Alvaro del Portiljo pastorālo vadību raksturoja cieša vienība ar pāvestu un citiem bīskapiem, kā arī pilnīga uzticība Opus Dei dibinātāja garam un viņa vēstij līdztekus nenogurstošai pastorālajai dedzībai.

1994. gada 23. marta agrā rītā Dievs aizsauca pie sevis savu labo un uzticamo kalpu. Tikai dažas stundas pirms tam Alvaro del Portiljo bija atgriezies no svētceļojuma uz Svēto Zemi, kur viņš dziļā dievbijībā bija apmeklējis vietas, kurās savas dienas uz šis zemes vadīja Jēzus. Tai pašā dienā svētais Jānis Pāvils II devās lūgties pie mirušā bīskapa del Portiljo mirstīgajam atliekām, kas tagad atdusas Prelatūras Marijas Miera Karalienes baznīcas kriptā, Bruno Buozzi ielā 75, Romā.

Alvaro del Portiljo tika pasludināts par svētīgo 2014. gada 27. septembrī.