Straipsnių kiekis: 25

Didžios meilės troškimas. Kaip atpažinti savo pašaukimą (el. knyga)

Šv. Chosemarija prisiminė, kaip būdamas vos šešiolikos metų atrado, kad jo širdis trokšta „kažko didingo, kas ir yra meilė“. Šis straipsnių ciklas apie krikščioniškąjį pašaukimą skirtas padėti jo ieškoti, jį surasti ir ištikimai juo gyventi. Netrukus knyga bus prieinama ir popieriniu pavidalu.

Krikščioniškas ugdymas

„Dievas mylėdamas pakviečia ir mes dėkingi atsiliepiame mylėdami“

Balandžio 30 d., Gerojo Ganytojo sekmadienį, minima 60-oji Pasaulinė maldos už pašaukimus diena, kurią per Vatikano II Susirinkimą įsteigė Paulius VI. Popiežiaus Pranciškaus žinia skirta pašaukimui kaip malonei ir misijai.

Bažnyčia ir Popiežius

Už jaunimą

„Kai galvoju apie pavyzdį, kuriuo jaunimas galėtų sekti, visada prisimenu mūsų Motiną Mariją“, sakė Šventasis Tėvas, šį mėnesį kviesdamas melstis už jaunus žmones.

Bažnyčia ir Popiežius

„Dievas į kiekvieną žvelgia ir jį kviečia“

Popiežius Pranciškus paskelbė 59-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos žinią pavadinimu „Esame pašaukti kurti žmonijos šeimą“, kurioje aiškina, kad „pašaukimas reiškia įgyvendinti Dievo svajonę“.

Bažnyčia ir Popiežius

Pašaukimo sapnas-svajonė

Šv. Juozapo gyvenimo šviesoje, mes - paprasti žmonės, galime geriau suprasti savo pašaukimo paslaptį: Dievas, kartu su mumis, nori rašyti gražią meilės istoriją. Taip padarė su Juozapu - kodėl ne su mumis?

Krikščioniškas ugdymas

Šventasis Juozapas: pašaukimo sapnas

Popiežiaus Pranciškaus žinia 58-osios Pasaulinės maldos už pašaukimus dienos (IV Velykų sekmadienis) proga.

Bažnyčia ir Popiežius

Meilė – tai kažkas nepaprasto (XII): Pašaukimas į santuoką

„Pašaukimo kurti krikščionišką šeimą grožis kviečia siekti ne ‘antrarūšio’, bet ‘pirmarūšio’ šventumo.“

Krikščioniškas ugdymas

Meilė – tai kažkas nepaprasto (XI): Ištikimybės vaisius

Mūsų gyenimas taip pat gali būti gausus Jėzaus gyvenimo užaugintų vaisių: jei liudysime Jį kitiems savo darbais bei leisime Jam mylėti mūsų širdimis.

Krikščioniškas ugdymas

Meilė – tai kažkas nepaprasto (X): iki meilės pilnatvės

„Šis kelias gali būti apibendrintas vienu žodžiu ‒ meilė. Jei trokštame mylėti, reikia turėti didelę širdį bei dalintis kitų rūpesčiais. Turime gebėti atleisti ir suprasti; turime aukotis kartu su Jėzumi Kristumi dėl visų sielų“ (šv. Josemaría).

Krikščioniškas ugdymas

Meilė – tai kažkas nepaprasto (IX): mes esame apaštalai!

Apaštalavimas krikščionui nėra tik „užduotis“ ar veikla, kuri kasdien užima tam tikras valandas. Tai poreikis, kylantis iš širdies, tapusios „vienu kūnu, viena dvasia“ su Viešpačiu.

Krikščioniškas ugdymas