Prelato žinia (2020 m. rugpjūčio 12 d.)

Tikėjimas padeda mums atrasti gėrį visose situacijose, taip pat skausmingose. Kaip primena mons. Fernando Ocariz, šv. Pauliaus žodžiais, „viskas išeina į gera mylintiems Dievą“.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Prelato žinia (2020 m. rugpjūčio 12 d.)

Mylimiausieji: tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Per pastaruosius mėnesius, ypač nuo tada, kai įsibėgėjo pasaulio sanitarinė krizė, kartas nuo karto girdėjome sakinį: „viskas bus gerai“. Tuo būdu dažnai norime tiesiog ką nors palydėti sunkią akimirką. Tačiau šis sakinys gali išreikšti ir gilesnę tiesą, slypinčią šv. Pauliaus žodžiuose, kuriuos šv. Josemaria sutraukdavo į trumpą maldą: omnia in bonum, „viskas išeina į gera mylintiems Dievą“ (Rm 8, 28).

Ne visada galime iš karto pamatyti šį gėrį. Kartais neįstengsime jo suvokti. Mūsų pastangos būti arti Dievo savaime neatleidžia nuo įprasto nuovargio, abejonių ir kančių gyvenime; tačiau šis artumas gali padėti mums pakelti viską su kitokiu nusistatymu. Šiomis dienomis solidarizuojamės taip pat su kenčiančiais Libane, kančią paversdami malda už mirusius ir jų šeimas, už daugelį kitų žmonių ir už šalies stabilumą.

Galėti iš tiesų tarti omnia in bonum priklauso nuo mūsų tikėjimo bei mūsų atsako į šį tikėjimą širdies atsivertimu - meile Dievui ir kitiems - savo ir kitų skausmo akivaizdoje. Su šiuo tikėjimu, galime netgi bendradarbiauti vienaip ar kitaip įgyvendinant šį gėrį.

Todėl, jeigu kartais pastebime, kad šis tikėjimas svyruoja, melskimės su tvirtu pasitikėjimu: Viešpatie, sustiprink mano tikėjimą (plg. Lk 17, 5), ir su tikėjimu meilę, o su meile viltį ir džiaugsmą.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Pamplona, 2020 m. rugpjūčio 12 d.