Prelato žinia (2019 m. sausio 9 d.)

Mons. Fernando Ocariz, sveikindamas su Naujaisiais metais, ragina iš naujo suklusti Dievo balsui, kurį galime atrasti eilinėse gyvenimo aplinkybėse.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Prelato žinia (2019 m. sausio 9 d.)

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Prasidedantys metai yra nauja galimybė - „Nauji metai, nauja kova“, kaip sakydavo šv. Josemaria - atnaujinti mūsų troškimą išgirsti Dievą, kuris į mus kreipiasi kasdienėse aplinkybėse; nuvalyti tai, kas dengia mūsų akis ir kliudo matyti Jėzų. Stenkimės keliauti in novitate sensus (plg. Rm 12,2), su nauja paskata, su ramybe ir džiugiai kovodami, kad geriau pažintume ir labiau pamiltume Kristų. Taip pat stenkimės nuolat priimti naujo gyvenimo - Jo gyvenimo mumyse - dovaną.

Kliaujamės ne vien tik savo jėgomis, bet, visų pirma, Dievo malone bei kitų pagalba. Visa Bažnyčia žemėje ir danguje mus palaiko - tikru šventųjų bendravimu - šiame atnaujintame vilties kupiname pasiryžime tęsti kelionę. Patys, savo ruožtu, taip pat palaikome kitus malda ir dvasinėmis grumtynėmis, širdyse saugodami artimųjų vardus ir veidus. Šiemet save ypač pavedame būsimajai palaimintajai Guadalupei Ortiz de Landazuri.

Baigiu susivienydamas su troškimais, kuriuos šv. Josemaria išreiškė 1958 m. pabaigoje: „Norėčiau, kad prasidėsiančiais metais būtumėte labai laimingi ir labai ištikimi“.

Nuoširdžiai Jus laimina

Jūsų Tėvas