Prelato žinia (2019 m. birželio 14 d.)

Mons. F. Ocariz kviečia mus birželio mėnesio šventes ir iškilmes išgyventi su giliu džiaugsmu ir dėkingumu Dievui už Jo beribę meilę.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Prelato žinia (2019 m. birželio 14 d.)

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Birželio mėnesį Bažnyčia švenčia pamatines mūsų tikėjimo šventes: pradedant Viešpaties Dangun žengimu 2 d., baigiant šv. Petro ir Pauliaus iškilme 29 d. Visos šios šventės, kiekviena su savo ypatybėmis, suteikia galimybę intensyviau dėkoti Dievui už Jo begalinę meilę. Kartu visos šių švenčių apeigos kviečia dalintis džiaugsmu, gėrėtis šeimos gyvenimu, tiek Dievo Darbo centruose, tiek asocijuotųjų ir supernumerarijų namuose.

Nors ir džiaugsmas įvairiomis aplinkybėmis išreiškiamas įvairiais būdais, visada galime gyventi laimingi, net ir susidurdami su tuo, kas žmogišku požiūriu nemalonu, ar su kančia. Kaip apaštalams, Jėzus visiems sako „kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.“ (Jn 15, 11) Taip pat šv. Paulius mus ragina: „Visuomet džiaukitės Viešpatyje! Ir vėl kartoju: džiaukitės!“ (Fil 4,4).

Šia prasme, mūsų silpnumo ir nuodėmių patyrimas taip pat neturėtų mūsų liūdinti, nes, kaip patyrė sūnus palaidūnas (žr. Lk 15, 22-24), tikrasis džiaugsmas gimsta iš tikrumo, kad Dievas visada mus myli beribe meile, kad ruošia mums „didžiulę šventę - gilų gailesčio džiaugsmą“ (1974-02-14 laiškas, nr. 7).

Tokiu būdu, galėsime visada, kartu su Jėzumi, būti taikos ir džiaugsmo sėjėjais.

Su visa meile jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2019 m. birželio 14 d.