Kalėdinis Opus Dei Prelato pasveikinimas

Mons. Fernando Ocariz žinia Jėzaus gimimo iškilmės proga.

Pastoraciniai laiškai
Opus Dei - Kalėdinis Opus Dei Prelato pasveikinimas

Mylimiausieji, tesaugo Jėzus mano dukteris ir sūnus!

Artėja naktis, kurią švęsime Kūdikėlio Jėzaus gimimą. Tai dienos, kuriomis išorinės aplinkos atmosfera sutampa su mūsų vidiniu džiaugsmu. Ženklas Betliejaus piemenims, kad atpažintų Mesiją buvo nuoroda, kad jie suras „kūdikį, suvystytą vystyklais ir paguldytą ėdžiose“ (Lk 2, 12) - ten jų laukė Dievo Sūnus. Prisiartinkime prie Betliejaus paprastumo ir tylos! Leiskimės apgaubiami to širdies susikaupimo, kurį mūsų Tėvas vadindavo „vidinio gyvenimo durininku“ (Kelias, nr. 281). Betliejaus tyloje, vedami Marijos ir Juozapo už rankos mūsų džiaugsmai, mūsų troškimai ir skausmai suranda savo vietą naujoje šviesoje.

Linkėdamas džiugių ir šventų Kalėdų, iš visos širdies jus laimina

jūsų Tėvas

Roma, 2019 m. gruodžio 16 d.