„Marija, paslėptos ir tylios aukos Mokytoja!“

Marija, paslėptos ir tylios aukos Mokytoja! Pamatykite Ją, beveik visuomet nepastebimą, bendradarbiaujančią su Sūnumi: Ji žino ir tyli. (Kelias, 509)

Skausmingoji Mergelė. Kai Ja gėriesi, žvelk į Jos Širdį: Ji – Motina dviejų sūnų, stovinčių vienas prieš kitą: tai Jis ir... tu. (Kelias, 506)

Koks nusižeminimas mano Motinos, Šventosios Marijos! Nematysite Jos tarp Jeruzalės palmių nei didžiųjų stebuklų valandą, išskyrus Kanos pirmąjį stebuklą.

Bet Ji nebėga nuo Golgotos paniekos: ten Ji stovi, iuxta crucem lesu – prie Jėzaus Kryžiaus, Jo Motina. (Kelias, 507)

Paniekinimo ant Kryžiaus valandą Mergelė yra ten, prie savo Sūnaus, pasiryžusi priimti tą pačią dalią. Nebijokime elgtis kaip atsakingi krikščionys, nors tai ir nepatogu mūsų aplinkoje; Ji mums padės. (Vaga. 977)

Gauti žinutes el. paštu

email