Malda šv. Chosemarijos užtarimu

Malda prašant šv. Chosemarijos (1902-1975), Opus Dei steigėjo, užtarimo.

Dieve,

Tu Švenčiausiosios Mergelės užtarimu suteikei savo kunigui šventajam Chosemarijai gausių malonių, pasirinkdamas jį ištikimiausiu įrankiu įsteigti Opus Dei – tai kelias į šventumą uoliai atliekant kasdienes profesines ir krikščionio pareigas. Leisk, kad ir aš išmokčiau visas savo gyvenimo akimirkas bei aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir džiaugsmingai, nuoširdžiai tarnauti Bažnyčiai, Šventajam Tėvui ir sieloms, nušviesdamas žemės kelius tikėjimo ir meilės šviesa. Šventojo Chosemarijos užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui - Tėvui.

Maldos kortelė (PDF)


Norint papasakoti apie gautas malones, kreipkitės adresu: Opus Dei prelatūra, Jogailos g. 7-14, LT-01116 Vilnius. El. paštas: vilnius@opusdei.org arba pasinaudokite sekcija „Pranešti apie gautąją malonę“ šio puslapio viršutiniame dešiniajame kampe.