Malda šv. Josemaríos užtarimu

Malda prašant šv. Josemaríos (1902-1975), Opus Dei steigėjo, užtarimo.

Opus Dei - Malda šv. Josemaríos užtarimu

Dieve,

Tu Švenčiausiosios Mergelės užtarimu suteikei savo kunigui šventajam Josemariai gausių malonių, pasirinkdamas jį ištikimiausiu įrankiu įsteigti „Opus Dei“ – tai kelias į šventumą uoliai atliekant kasdienes profesines ir krikščionio pareigas. Leisk, kad ir aš išmokčiau visas savo gyvenimo akimirkas bei aplinkybes paversti progomis Tave mylėti ir džiaugsmingai, nuoširdžiai tarnauti Bažnyčiai, Šventajam Tėvui ir sieloms, nušviesdamas žemės kelius tikėjimo ir meilės šviesa. Šventojo Josemarios užtarimu suteik man šią malonę... (pridėkite savo prašymą). Amen

Tėve mūsų. Sveika, Marija. Garbė Dievui - Tėvui.

Maldos kortelė (PDF)