„Kryžius, šventasis Kryžius yra sunkus“

Savo darbo pašventinimas – ne chimera, o kiekvieno krikščionio, tavo ir mano, misija… – Tai atradęs derintojas sakė: „Iš laimės kraustausi iš proto, būdamas tikras, kad, valdydamas stakles ir dainuodamas, daug dainuodamas – širdyje ir garsiai – galiu tapti šventas… Štai koks mūsų Dievo gerumas!“ (Vaga, 517)

Kryžius, šventasis Kryžius yra sunkus.

– Viena vertus, mano nuodėmės. Kita vertus, liūdna mūsų Motinos Bažnyčios kančių tikrovė; daugelio katalikų apatija, nes jie „nori nenorėdami“; atsiskyrimas – dėl įvairių priežasčių – nuo mylimųjų; ligos ir išbandymai, svetimi ir savi...

Kryžius, šventasis Kryžius yra sunkus: Fiat, adimpleatur!.. – Tebūnie, teišsipildo, tebūna pagarbinta ir amžinai labiausiai už viską aukštinama teisingiausia ir mieliausia Dievo Valia! Amen. Amen. (Kalvė, 768)

Kryžius nėra nei apmaudas, nei širdgėla, nei kartėlis... Tai šventas medis, ant kurio triumfuoja Jėzus Kristus... ir ant kurio triumfuojame mes, kai su džiaugsmu ir didžiadvasiškai priimame, ką Jis mus siunčia. (Kalvė, 788)

Tu nesi vienas. – Nei tu, nei aš negalime jaustis vieni. Tuo labiau, jei einame pas Jėzų per Mariją, kuri kaip Motina niekada mūsų neapleis. (Kalvė, 249)

Gauti žinutes el. paštu

email