„Pamilk Jį ir Jo nepaliksi“

Kokia ištvermės paslaptis? Meilė. – Pamilk Jį ir Jo nepaliksi. (Kelias, 999)

Man kelia virpulį epizodas iš Antrojo laiško Timotiejui, kuriame apaštalas sielojasi, kad šio pasaulio apžavėtas Demas pabėgo į Tesaloniką… Vyras, kituose laiškuose šventojo Pauliaus minimas tarp šventųjų, išdavė dieviškąją iniciatyvą dėl niekniekio ir iš persekiojimų baimės.

Suvirpu, suvokdamas savo menkystę, ir tai paskatina reikalauti iš savęs ištikimybės Viešpačiui net tuose įvykiuose, kurie gali atrodyti nereikšmingi, nes jei jie nepadeda didesniam mano suvienijimui su Juo, tai aš jų nenoriu! (Vaga, 343)

Nusiminimas yra tavo ištvermės priešas. – Jei nekovoji su nusiminimu, iš pradžių įpulsi į pesimizmą, o vėliau į drungnumą. Būk optimistas. (Kelias, 988)

Palaiminta į šulinio ratą įkinkyto asilo ištvermė! – Visuomet lygiu žingsniu. Visuomet tuo pačiu ratu. Diena dienon, vis tas pat. 

Be šito nesunoktų vaisiai, nevešėtų daržai, nekvepėtų sodai.

Pritaikyk šią mintį savo vidiniam gyvenimui. (Kelias, 998)

Gauti žinutes el. paštu

email