Number of articles: 55

Fotogalerija: šv. Mišios minint šv. Josemarią Vilniuje

2015 m. birželio 22 d. Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje buvo aukojamos šv. Mišios Opus Dei steigėjo šv. Josemarios artėjančio liturginio minėjimo Visuotinėje Bažnyčioje proga.

Opus Dei Lietuvoje

Marijos metai prašant užtarimo šeimoms

2014 m. gruodžio 28 d. prasideda Marijos metai, kuriais prašoma melstis Mergelei Marijai už viso pasaulio šeimas. Prelato mons. Ksavero Ečevarijos žodžiai per 2014 m. rugsėjo 28 d.padėkos šv. Mišias Alvaro del Portiljo beatifikacijos proga.

Opus Dei

Vaizdo įrašas „Tarnauti kitiems“

Būti naudingam, palikti pėdsakus, tarnauti… Suprantama, kad tiems, kurie priartėja prie Kristaus, kyla troškimas atsiduoti kitiems. Keli jaunuoliai, gaunantys Opus Dei rengiamos veiklos krikščioniškąją ugdymą, pasakoja savo patirtį (05’14’’).

Opus Dei

Vaizdo įrašas: Eucharistija, kunigystės širdis

Šiame vaizdo įraše kalbama apie kunigystės ir Šventosios Aukos sąjungą.

Opus Dei

Vaizdo įrašas: Laisvi tikėti

Šiame įraše jaunuoliai iš įvairiausių pasaulio vietų kalba apie savo troškimą tikėti ir šį tikėjimą skleisti draugams (5’30’’).

Opus Dei

Kunigų motinos

„Viešpats išsirinko geriausią iš mano namų.“ Taip šiame vaizdo įraše teigia vieno kunigo motina, ir taip galbūt galvoja kiekviena. Šį vaizdo įrašą iš serijos apie Kunigų metus skiriame būtent joms. (03’23’’)

Opus Dei

„Esu laiminga, kad einu šiuo dvasiniu keliu“

Kiekvienas turime savo gyvenimo kelią, kuriuo mus nori vesti Viešpats, bet dažnai patys viską darome, kad negalėtume išgirsti Jo žodžių, parodančių kryptį. Kartais reikia sukrėtimų, kurie mus sustabdytų ir priverstų suklusti.

Opus Dei Lietuvoje

Dėkoti Dievui už kunigus

Antrasis Kunigų metams skirtos kolekcijos vaizdo įrašas. Dėstytojas Francisco Varo primena, kad kunigai visada yra šalia laimingiausiomis ir svarbiausiomis mūsų gyvenimo akimirkomis, priartindami mus prie Dievo. (04’30’’)

Opus Dei

Kunigų metai: Opus Dei Prelato kalbos vaizdo įrašas

Benediktas XVI paskelbė metus, per kuriuos bus ypač meldžiamasi už kunigus. Šia proga pristatome naują vaizdo įrašų kolekciją apie kunigišką Dievo dovaną. Seriją pristato mons. Javier Echevarria. (05’18’’)

Opus Dei

Įšventinimas į kunigus

Įšventinimo į kunigus ceremonijos vaizdo įrašas. Įrašyta „Fundación Beta Films". (2'58'').

Opus Dei