Number of articles: 54

Kokius įsipareigojimus prisiima nariai? Ar jie duoda įžadus?

Opus Dei

Ką veikia organizacija "Opus Dei"?

Opus Dei

Organizacija

Asmeninės prelatūros juridinę formą numatė II Vatikano Susirinkimas ir ji vis dar yra nauja Bažnyčios teisėje.

Asmeninė prelatūra

Pasauliečiai

Opus Dei nariu galima būti trimis skirtingais būdais. Nekalbama apie atskiras kategorijas, nes yra tik tas pats ir vienas pašaukimas į Opus Dei, vadinasi, visi vienodu mastu yra ir jaučiasi tos pačios Dievo Tautos dalies nariai. Paprasčiausiai kalbama apie skirtingus būdus gyventi šiuo krikščionišku pašaukimu priklausomai nuo kiekvieno asmeninės situacijos.

Opus Dei