Sutrumpinti atstumus

Magui Merino pasakoja, kaip Gvadalacharoje (Chaliske) gimė asociacija „Sumažinti atstumus“ ir kokias ši visuomeninė organizacija siūlo programas.

Magui Merino

  1998-aisiais Sero del Koli papėdėje, netoli Gvadalacharos miesto, kuriame jau keletą metų gyvenu, aptikau 250 šeimų gyvenvietę. Iškart atmintyje iškilo šv. Chosemarijos knygos „Surco“ 303 punkto žodžiai: „Dievo vaikas negali būti šališkas, nes jam rūpi visų žmonių bėdos... Jis padeda jas šalinti vedamas teisybės ir mūsų Atpirkėjo dosnumo“.

  Ta bendruomenė neturėjo paprasčiausių patogumų, gyveno kartoniniuose nameliuose, ten klestėjo alkoholizmas, narkomanija, smurtas, ligos, neraštingumas... Kadangi esu Opus Dei narė, pasimeldusi įkūrėjui šv. Chosemarijai, nusprendžiau imtis darbo.

  Kartu su savo universiteto studentėmis susibūrėme į grupelę ir ėmėmės keturių sričių: švietimo, būsto gerinimo, teisinių reikalų ir sveikatos. Didžiulis įvairiausios paramos poreikis mus pastūmėjo 2000-aisiais sukurti bendruomeninio ugdymo modelį „Sutrumpinti atstumus“, kuriuo siekiame palaipsniui mažinti sociokultūrinius ir ekonominius skirtumus Meksikoje.

  2002-aisiais oficialiai įteisinome Visuomeninę asociaciją „Sutrumpinti atstumus“; 2005 m. įrengę komercines patalpas ir terasą, ten įkūrėme Raidos centrą, kuris patraukė gretimų bendruomenių dėmesį, o 2006-aisiais buvo gautas sklypas patalpoms, kuriose ketinama teikti visokeriopą pagalbą apie 800 žmonių.

  Remiantis pastarųjų metų patirtimi, teko persvarstyti pagrindinius asociacijos tikslus. 2007-aisiais „Sutrumpinti atstumus“ tapo laisvalaikio dorinio švietimo organizacija.

  Asociacijos darbuotojų dėka keturios programos ir šešiolika projektų padeda 400 žmonių.  Dorinio švietimo programa nepilnamečiams skirta ankstyvajam vaikų ugdymui, cirko meno, fiziniam, dvasiniam lavinimui, jaunimo klubams. Dorinio šeimyninio ugdymo programa apima šeimyninio švietimo, saviauklos seminarus, dvasinį ugdymą ir sekmadieninius pasibuvimus šeimoje. Į visokeriopos pagalbos programą įeina bendrosios ir psichologinės konsultacijos, medicinos, teisinė pagalba, žinybiniai ryšiai bei būsto pertvarkymas.

  Programos pagalbininkai, kurių dauguma yra universiteto studentai, plėsdami ir kurdami socialinės pagalbos tinklus, ugdydami ir mokydami kitus, giliau įsisąmonina tas bėdas, kurias jiems tenka pažinti. Nuostabu, kaip susidurdami su skurdu ir skausmu vos po mėnesio jaunuoliai subręsta labiau nei per metus civilinės teisės ir etikos paskaitų.

Daugiau informacijos rasite: www.acortardistancias.org