Parengtos ir skelbiamos taisyklės dėl nepilnamečių apsaugos

Opus Dei Lietuvoje parengė ir skelbia skundų dėl nepilnamečių išnaudojimo nagrinėjimo taisykles.

Opus Dei asmeninės prelatūros Baltijos šalių regionas, vadovaudamasis Tikėjimo doktrinos kongregacijos ir Lietuvos vyskupų konferencijomis gairėmis, parengė ir skelbia skundų dėl nepilnamečių išnaudojimo nagrinėjimo taisykles.

Veiksmai, sužinojus apie nepilnamečių išnaudojimą

Vadovaujantis šiomis taisyklėmis bus priimami ir nagrinėjami nukentėjusiųjų arba jų atstovų skundai dėl galimų nepilnamečių išnaudojimo atvejų. Pagal šias taisykles bus tiriami veiksmai tų kaltinamų asmenų, kurie pranešimo apie galimą nepilnamečių išnaudojimą metu priklausė Opus Dei prelatūrai (t.y., kunigams, diakonams ir pasauliečiams).

Opus Dei Baltijos šalių regiono nepilnamečių apsaugos koordinatorius Lietuvoje yra advokatas Vilius Bernatonis. Pranešimas apie galimus nepilnamečių išnaudojimo atvejus gali būti pateikiami nepilnamečių apsaugos koordinatoriaus el. pašto adresu: koordinatorius.opusdei@gmail.com.

Pareiškimas → Nepilnamečių apsaugos koordinatorius → Regiono vikaras ir patariamasis komitetas → Kanoninis procesas

Nepilnamečių apsaugos koordinatorius, gavęs pranešimą, susisieks su pareiškėju, pradės bylą ir supažindins su ja Opus Dei asmeninės prelatūros Baltijos šalių regioninį vikarą. Regiono vikaras, įvertinęs gautą informaciją, priims atitinkamą sprendimą dėl kanoninio proceso inicijavimo. Regioninio vikaro sprendimas dėl kanoninio proceso pradžios bus priimamas pasitarus su patariamuoju komitetu, sudarytu iš teisės bei medicinos specialistų.

Norint pradėti civilinį arba baudžiamąjį procesą prieš įtariamą asmenį, nukentėjusysis arba jo atstovai gali pateikti atitinkamą pranešimą prokuratūrai arba policijai.

Parsisiųsti taisykles