Nepilnamečių apsauga

Opus Dei prelatūra Lietuvoje, kaip ir visa Bažnyčia, deda pastangas užtikrinti saugią aplinką visiems ugdymo užsiėmimuose dalyvaujantiems asmenims. Visų pirma, dėmesys kreipiamas į mažiausius ir pažeidžiamiausius žmones.

Siekiant užtikrinti saugią aplinką buvo imtąsi konkrečių priemonių. Būtent, ugdomuosiuose užsiėmimuose vadovaujamasi Opus Dei prelato nepilnamečių ir kitų pažeidžiamų asmenų apsaugos gairėmis (2020) ir Baltijos šalių regioninio vikaro patvirtintu tyrimo protokolu (atnaujintas 2022 m.). Rengiant tyrimo protokolą atsižvelgta į Lietuvos vyskupų konferencijos patvirtintas elgesio gaires (2022). Šiomis konkrečiomis priemonėmis stengiamasi puoselėti saugią ir pasitikėjimo vertą aplinką, užkirsti kelią žalai ir palengvinti galimybę kreiptis, tirti ir atitinkamai reaguoti į galimus netinkamo elgesio atvejus.

Turintys žinių apie išnaudojimo ar kitokio žiauraus elgesio atvejus raginami kreiptis į nepilnamečių apsaugos koordinarių (koordinatorius.lt@opusdei.org) arba į kitas atsakingas institucijas.