Žmonės iš Opus Dei

Opus Dei sudaro prelatas, prelatūros kunigija (dvasininkija) ir pasauliečiai - moterys ir vyrai.

Opus Dei - Žmonės iš Opus Dei

Opus Dei sudaro prelatas, prelatūros kunigija (dvasininkija) ir pasauliečiai - moterys ir vyrai.

Prelatūros dvasininkiją sudaro kunigai, kilę iš Opus Dei tikinčiųjų pasauliečių, numerarijų ir asocijuotųjų, kurie laisvai pasiryžta tapti kunigais ir yra pakviečiami Opus Dei prelato. Jie įšventinami į kunigus pirmiausia tam, kad savo ganytojišku rūpesčiu tarnautų prelatūros tikintiesiems, rėmėjams ir asmenims, kurie nori gauti Opus Dei siūlomą krikščionišką formaciją.

Pasauliečiai tikintieji laisvai įsijungia į Opus Dei, sudarę su prelatūra paktą arba abipusę sutartį, kur numatomi abipusiai įsipareigojimai. Jie susisaisto su prelatūra, idant siektų šventumo pagal Opus Dei dvasią ir prisidėtų prie prelatūros evangelizavimo misijos.

Skiriamasis Opus Dei bruožas - krikščioniškos šeimos aplinka. Šio šeimyninio tono esama ir santykiuose tarp tikinčiųjų, ir veikloje, kurią organizuoja prelatūra. Jis reiškiasi jos centrų židinio šiluma, bendravimo nuoširdumu ir pasitikėjimu bei gausiomis kasdienio paslaugumo, supratimo ir mandagumo smulkmenomis.

KAI KURIE SKAIČIAI

Prelatūrai priklauso apie 84 000 žmonių, iš kurių beveik 1 750 kunigų. Tikinčiųjų vyrų ir moterų yra beveik po tiek pat. Apytiksliais duomenimis, Opus Dei narių skaičius įvairiuose žemynuose yra toks:

Afrikoje - 1 500

Azijoje ir Okeanijoje - 4 500

Amerikoje - 28 000

Europoje - 47 000