Naujas konferencijų centras „Strėvadvaris“

Važiuojantys iš Kaišiadorių į Alytų per Kruonį turbūt pastebėjo naują dviejų aukštų namą raudonu stogu. Tai konferencijų centras „Strėvadvaris“. Šiame centre teikiamas profesinis, kultūrinis ir dvasinis ugdymas, rengiami įvairiūs kursai, seminarai apie šeimą, jaunimo stovyklos, socialinės pagalbos projektai, taip pat ir rekolekcijos, filosofijos, teologijos seminarai. Ateityje numatoma įkurti viešbučių administravimo ir kaimo turizmo mokykla.

Socialinės iniciatyvos

Važiuojantys iš Kaišiadorių į Alytų per Kruonį turbūt pastebėjo naują dviejų aukštų namą raudonu stogu. Tai konferencijų centras „Strėvadvaris“.

Šiame centre teikiamas profesinis, kultūrinis ir dvasinis ugdymas, rengiami įvairiūs kursai, seminarai apie šeimą, jaunimo stovyklos, socialinės pagalbos projektai, taip pat ir rekolekcijos, filosofijos, teologijos seminarai. Ateityje numatoma įkurti viešbučių administravimo ir kaimo turizmo mokykla, kuri bendradarbiaus su panašaus pabūdžio mokyklomis iš Olandijos (,,Europrof“), Didžiosios Britanijos (,,Lakefield“), Prancūzijos (,,Dosnon“) ir JAV (,,Lexington“ College).

Naujojo konferencijų centro iniciatoriai – „Kultūros Vystymo ir Švietimo Viešoji Įstaiga“ ir VšĮ „Visuomenės kultūrinio ugdymo centras“.

Bendras visus šių įstaigų renginius vienijantis bruožas – skatinti asmenybės ugdymą, padėti įžvelgti savo kasdieniame darbe būdą tarnauti šeimai, visuomenei ir šaliai, įprastiniuose užsiėmimuose, kiekvienoje situacijoje rasti Dievą.

Pirmasis renginys „Strėvadvaryje“ vyko 2004 m. birželio mėnesį. Tai buvo savaitę trukęs seminaras – stovykla studentėms apie moteriškumą ir eleganciją. Studentės iš Suomijos, Estijos, Latvijos ir Lietuvos dalijosi savo mintimis apie vidinį ir išorinį grožį, madą, pagarbą moteriškumui, kūrybiškumą ir žmogaus orumą, reklamos poveikį ir iniciatyvas, kurių galėtų imtis šioje srityje. Seminaras baigėsi susitikimu su Vilniaus mados mokyklos direktore Giedre Fledžinskiene.

Vasarą vyko trys trijų savaičių filosofijos ir teologijos seminarai asociacijų vadovams ir jaunimo auklėtojams, kurių tikslas – supažindinti su Katalikų Bažnyčios doktrina, aiškinti filosofines ir teologines sąvokas, skatinti ugdyti jaunimą krikščioniškai.

Rudenį vyko trumpesni asmenybės ugdymo renginiai savanoriams ir jaunimo klubų, stovyklų vadovams. Juk vadovai ir savanoriai turi ne tik mokyti, aiškinti, dalintis savo patirtimi, bet nuoširdžiai domėtis kiekvienu vaiku ar paaugliu, išklausyti, skatinti be baimės išsakyti savo nuomonę, laisvai bendrauti.

Pagrindiniai žiemos renginiai – rekolekcijos įvairaus amžiaus ir padėties žmonėms. Kovo 7–11 d. yra numatytos trijų dienų rekolekcijos kunigams.

Visus metus aplinkinių miestelių ir Kaišiadorių gyventojai turi galimybę dalyvauti jų poreikiams ir situacijai pritaikytose mėnesio rekolekcijose bei katalikiško ugdymo paskaitose.

„Strėvadvaryje“ yra koplyčia. Opus Dei (asmeninė Katalikų Bažnyčios prelatūra) kunigai teikia asmenines konsultacijas, dvasinį vadovavimą ir sakramentus.

Rima, trijų vaikų motina, jau keletą metų dalyvaujanti renginiuose Vilniuje, po dviejų dienų rekolekcijų „Strėvadvaryje“ pasakė: „Kiekvieną kartą, kai aš ateinu į centrą Vilniuje, mano mintys ir aistros nurimsta, nutyla, manyje stipriau skamba dieviškoji tyla ir ramybė. Kaip džiaugiuosi, galėdama čia pabūti, pasidalinti mintimis, problemomis. Pastovios trumpos rekolekcijos ir išpažintis kiekvieno mėnesio pradžioje tapo svarbiu įpročiu mano dvasiniame gyvenime. Centre vykstančios paskaitos man labai padeda tobulinti savo pasaulėžiūrą ir pasaulėjautą. Mano ir mano šeimos gyvenimas keičiasi į gerąją pusę. Čia išmokau labiau pasitikėti gyvenimu ir Dievu. Norėčiau, kad kuo daugiau žmonių galėtų tą patirti. „Strėvadvaris“ bus didelė pagalba.“