Monsinjoro Javier Echevarria, Opus Dei prelato žodis

“Prašau Dievo taikos stebuklo”

Monsinjoro Javier Echevarria, Opus Dei prelato žodis, “Prašau Dievo taikos stebuklo”

Roma, 2001 m. gruodžio mėn. 20 d.

“Stebuklai vis rodo Dievo gailestingumą žmonėms. Todėl mane džiugina žinia, kad Popiežius aprobavo kelis stebuklus. Vieną iš jų - Palaimintojo Josemaria Escriva užtarimu. Aš džiaugiuosi dar ir dėl to, kad netrukus švęsime jo gimimo šimtmetį.

Giliai trokštu, kad mes, krikščionys, atnaujintume savo tikėjimą Viešpaties galia ir šventųjų užtarimu. Artėjant Šventoms Kalėdoms meldžiu Dievą, kad suteiktų taikos stebuklą širdims, šeimoms ir tautoms. Tokios taikos, kuri kartais atrodo nepasiekiama.

Tuo pat metu žinau, kad neužtenka maldauti Dievą stebuklų. Jėzus mus šaukia būti “taikos ir džiaugsmo sėjėjais”, atkakliai kartodavo Palaimintasis Josemaria Escriva. Pats Popiežius Jonas Paulius II neseniai priminė, kad taika sukuriama teisingumo ir atlaidumo darbais. Tad kartu su dieviškąja apvaizda bendradarbiaukime dėl beribės taikos dovanos. Dievo vaikams būdinga prašyti atleidimo, o asmeniškai įžeidus kitus - pasitaisyti. Juk kaip palengvėja kai atleidžiame kitiems, nebelaikydami jokio apmaudo širdyje! Būkime supratingi aplinkiniams, savo šeimai, draugams, kolegoms... Vis plačiau ir plačiau pasireiškiant tokiam mūsų elgesiui, išplis gailestingumo ir brolybės dvasia, kurios taip trokšta pasaulis. Būtent šventųjų pavyzdys mums ir teikia vilties.”