Kokius įsipareigojimus prisiima nariai? Ar jie duoda įžadus?

"Opus Dei" nariai neduoda jokių įžadų. Jie tiesiog duoda savo garbės žodį kaip krikščionys, įsipareigodami "Opus Dei" dvasia siekti šventumo ir padėti kitiems tai daryti, pirmiausia atliekant kasdienį darbą ir eilines krikščioniškas pareigas.