Ką veikia organizacija "Opus Dei"?

"Opus Dei" padeda eiliniams žmonėms gyventi tikėjimą atitinkantį kasdienį gyvenimą, tam tikslui teikia savo nariams bei kitiems pageidaujantiems dvasinio ugdymo ir ganytojišką paramą. Ji skleidžia žinią, kad visi pakrikštytieji - kad ir kokia būtų jų padėtis, profesija ar gyvenimo sąlygos - yra Dievo pašaukti siekti šventumo, ypač kasdieniniu darbu ir asmeninių, šeimyninių bei visuomeninių pareigų atlikimu. Konkrečios priemonės tai daryti yra paskaitos apie Katalikų Bažnyčios mokymą ir moralę, teologijos ir filosofijos kursai, rekolekcijos (vienos vyksta po kelias valandas kas mėnesį, kitos - po keletą dienų kasmet), ir asmeninis dvasinis vadovavimas.

Pagrindinį "Opus Dei" apaštalavimo darbą atlieka kiekvienas jos narys savo iniciatyva, laisvai bei su asmenine atsakomybe. Taip pat yra bendrosios apaštalavimo iniciatyvos, už kuriuos prelatūra prisiima moralinę atsakomybę, t.y. atsako už visa, kas susiję su krikščioniška iniciatyvos orientacija. Bendrosiomis iniciatyvomis siekiama ne pasipelnyti, o patenkinti socialinius poreikius. Tai vidurinių mokyklų, universitetų, moterų ir šeimos centrų, dispanserių neišsivysčiusiuose regionuose ar šalyse, ūkininkų mokyklų, profesinio mokymo institucijų, studentų bendrabučių ir t.t. steigimas bei priežūra.