Formavimosi priemonės

Prelatūra konkrečiomis priemonėmis nuolat padeda savo tikintiesiems formuotis. Šios priemonės netrukdo vykdyti įprastų šeimyninių, profesinių ir visuomeninių pareigų.

Opus Dei - Formavimosi priemonės

Prelatūra įvairiai padeda tikintiesiems apmąstyti Kristaus gyvenimą, studijuoti Katalikų Bažnyčios mokymą ir moralę, pažinti Opus Dei dvasinį mokymą.

Prelatūros tikintieji lanko kiekvieną savaitę vykstančias paskaitas, dar vadinamas rateliais, apie krikščionišką doktriną ir askezę.

Jie taip pat dalyvauja rekolekcijose: vienos vyksta po kelias valandas kas mėnesį, kitos – po keletą dienų kasmet. Šie dvasinio ugdymo būdai siūlomi ir rėmėjams bei kitiems pageidaujantiems.

Formavimas vyksta Opus Dei prelatūros centrų būstinėse ir kitose tam tinkamose vietose. Pavyzdžiui, ratelis gali susiburti vieno kurio asmens namuose. Rekolekcijos gali vykti bažnyčioje, kurios klebonas leidžia kelioms valandoms pasinaudoti ja šiuo tikslu.