Eastlandso projektas (Kenija): geras darbas kuria darbo vietas

Geriau dirbti, padėti dirbti ir įdarbinti. Tokiais tikslais gyvuoja Eastlandso projektas, iniciatyva, padedanti studentams, smulkių ir vidutinių firmų vadovams bei mažas pajamas gaunantiems žmonėms ateityje geriau įsitvirtinti gyvenime.

Alex ir Thomas dalyvauja verslo seminare.

  „Strathmore Educational Trust“ yra labdaros organizacija, kurios tikslas – švietimo sklaida Kenijoje. 1961 m. buvo įkurtas Strathomoro koledžas, 1977 m. – Strathmoro mokykla, 2002 m. – Strathmoro universitetas, o dabar pradėtas įgyvendinti Eastlandso projektas.

Daugumos smulkių ir vidutinių Kenijos firmų vadovams trūksta verslo vadybos žinių ir technologinių įgūdžių, todėl verslas nesiplečia ir jie negali pasiūlyti naujų darbo vietų.

Eastlandso projektas siūlo šių dviejų sričių mokymus, kad firmų vadovai pagerintų savo verslą ir galėtų įdarbinti daugiau žmonių. Kaip ir kitų panašių iniciatyvų, taip ir šios sumanytojai įkvėpimo sėmėsi iš šv. Chosemarijos mokymų apie tobulėjimą darbe ir naudą visuomenei.

Kenijoje vykdomas projektas skirstomas į keturias veiklos sritis:

1) „ISBI: Informal Sector Businesss Institute“ (Neformaliojo sektoriaus verslo institutas), kuris itin smulkių firmų vadovams suteikia elementariausių vadybos ir informatikos žinių;

2) „Youth Programme“ (Jaunimo programa) moko jaunimą ieškotis darbo, ugdo žmogiškąsias vertybes ir suteikia technologinių žinių;

3) „Information Communication Technology“ (Informacinės komunikacijos technologijos), kuri siūlo mažas pajamas gaunančius gyventojus mokyti paprastų informatikos programų;

4) „EC: Eastlands Centre“ (Eastlandso centras): pradinių ir vidurinių mokyklų mokinių švietimas.

Be to, Eastlandso projektas globoja nepasiturinčių šeimų vaikus, kurie baigę mokyklą dažnai neišgali mokytis toliau. 

Paskaita Eastlandso centre.

ISBI

Pirmoji programa mokiniams – smulkių firmų vadovams – siūlo buhalterijos, rinkodaros, vadybos, verslo anglų kalbos, profesinės etikos bei informatikos kursą. Kurso pabaigoje jie turi sukurti verslo planą ir jį pagrįsti.

Šioje programoje jau dalyvavo per 300 verslininkų.

Vienas jų – Benjaminas Omondi. 29-erių vienišius jau septinti metai vadovauja šiukšlių perdirbimo firmai, kurioje dirba dar 3 asmenys. Atliekoms pervežti jis turi 4 konteinerius. Benjamino firma turi 300 klientų ir uždirba apie 500 dolerių per mėnesį. Neseniai jis dalyvavo ISBI.

„Šis kursas man atnešė keturgubos naudos, – sako Benjaminas, – pagerėjo santykiai su klientais, ėmiau savo firmą reklamuoti, kruopščiau sumoku skolas, atskirai skaičiuoju asmenines ir firmos išlaidas. Nuo to laiko mano klientūra išaugo 25 procentais“.

„The Youth programme“ (Jaunimo programa)

Eastlandso projekto studentai.

Pradėta 2007 m. gegužę, ši programa jau padėjo 50 jaunuolių. 170 akademinių valandų, elementarios informatikos žinios (110 valandų), vertybių diegimas (40) ir verslo vadyba (20). Kurso pabaigoje kiekvienas mokinys sukuria verslo planą ir parašo savo gyvenimo aprašymą. Be to, kiekvienas atlieka praktiką kurioje nors įmonėje.

„Information Communication Technology“ (Informacinės komunikacijos technologijos)

Nuo 2006-ųjų šioje programoje, trunkančioje 90 valandų, dalyvavo daugiau kaip 2 500 neturtingų žmonių. Remiami „Microsoft“ korporacijos, kuri parūpino programinę įrangą ir kelis dėstytojus, mokiniai įgavo informatikos įgūdžių, todėl galės lengviau įsitvirtinti darbo rinkoje.

„Eastlandso centras“

Ir galiausiai pagal ketvirtąją šio projekto iniciatyvą Eastlandso projekto būstinėje pagalbos mokytis apsilankė 350 Nairobio mokyklinukų. Čia savanoriai jiems aiškina mokomuosius dalykus, padeda įveikti abejones ir skaito asmenybės tobulėjimo kursą.

Moksleiviai atostogų stovykloje.

Organizatoriai puikiai suvokia, kad padariusių akademinę pažangą jaunuolių laukia geresnės gyvenimo perspektyvos. Pagerėja pažymiai mokykloje, elgesys namuose, jie nuoširdžiau bendrauja su draugais ir pan.

Eastlandso projekto ateitis

Rengėjai renka lėšas Eastlandso technologijos koledžui statyti, pastatui, kuris po vienu stogu priglaustų visus keturis minėtus projektus.